Kunstutvalg for Ski stasjon

Denne gjengen skal sørge for at Ski stasjon ikke bare blir moderne og funksjonell. Den skal også være en kunstopplevelse!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kunstutvalget. Fra venstre: Yngvil Færøy i KORO, prosjekteringsleder for Ski stasjon Ellen Hjulmand, Knut Bergersen (AKT), arkitekt Jan Ingar Nilsen (JBV), utvalgsleder Trond Hugo Haugen, kunstkonsulent Merete Røstad, eiendomssjef Guri Fuglesang (JBV) og arkitekt Arne Henriksen.Arbeidet med å finne et kunstverk for Ski stasjon begynner på alvor i år. I tett samarbeid med Kunst i Offentlig Rom (KORO) har Jernbaneverket dannet et kunstutvalg som skal lede prosjektet. I løpet av 2011 skal arbeidsgruppen gjøre seg kjent med stasjonen, lage en framdriftsplan og samle erfaringer fra tilsvarende prosjekter. 

Kunstutvalget består av Jernbaneverket, Kunst i Offentlig Rom (KORO), Akershus Kollektivterminaler (AKT), arkitekten Arne Henriksen og to kunstkonsulenter. Leder for utvalget er Trond Hugo Haugen. Arbeidsgruppen hadde sitt aller første møte i desember 2010.

Oppgaven de har fått er ikke helt enkel. Utvalget skal finne et passende kunstprosjekt for et enormt, åpent rom preget av diverse reklame og masse folk med dårlig tid. Utstillingsvinduet er forøvrig ennå ikke klart, for Ski stasjon er fortsatt under ombygging.

– Kunstutvalget skal foreslå områder på stasjonen som egner seg for kunst. Samtidig skal vi diskutere rollen kunsten kan ha på Ski stasjon, og hvordan kunstprosjektet skal velges, sier Yngvild Færøy, ansvarlig for prosjekter i KORO.

Kjekt å ha god tid
Utvalgsleder Trond Hugo Haugen mener at det er uvanlig å planlegge kunst for et utbyggingsprosjekt som er i en så tidlig fase.

- Men det er en glede å være så tidlig ute, for kunst ofte kommer sent inn i bildet. Nå i startfasen er det viktig for oss å gå i fugleperspektiv og se helheten, siden Ski stasjon er en del av et større prosjekt. Først og fremst skal vi diskutere intensjonen med kunsten, hva den skal være, sier Haugen.

- En jernbanestasjon er et veldig spesielt rom, det er åpent, det ferdes mye folk der, det finnes mye reklame rundt omkring og det er slitasje. Vi må ta hensyn til alt dette. Vi ønsker derfor å se nærmere på gode og mindre gode tilsvarende kunstprosjekter, sier Haugen.