Kontraktsrush for Follobanen

– Totalt har Oslo-Ski nå forespørsel om syv kontrakter ute i markedet, og ytterligere en er på gang, sier kontraktsrådgiver Petter Heide Larsen i Jernbaneverket. Dette dreier seg om tekniske rådgivere for Follobanen og Ås forbikjøringsspor, men konkurransen om entreprenøroppdragene for neste byggetrinn på Ski stasjon er også i gang.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kontraktsrådgiver Petter Hewide Larsen. Foto: Jernbaneverket.Ås forbikjøringsspor har kommet lengst i løypa, og konkurransegrunnlaget er sendt ut til de seks firmaene som prekvalifiserte seg.
- Vi tar sikte på å inngå kontrakt innen 14. april, forteller prosjektleder Truls Andersen. Tilbudsfristen er 25. februar. Dette er et totaloppdrag for offentlig og teknisk planlegging, og det gjelder både grunnarbeider og jernbaneteknikk. Ås er viktig for fremdriften på Ski stasjon, fordi vi må ferdigstille forbikjøringssporene for å kunne bygge om spor fire på stasjonen.


Og på Ski stasjon pågår prekvalifiseringen både innen jernbaneteknikk og grunnarbeider for nye hensettingsspor i sydenden av stasjonen.
- Vi regner med oppstart på disse arbeidene i august, sier prosjekteringsleder Ellen Hjulmand. Dette er fire nye hensettingsspor, og det blir omfattende arbeider innen på stasjonsområdet. Totalt er det ca 3 km med nye spor, med blant annet serviceramper for togpersonell, togvarme, et stort teknisk bygg og omlegginger av både østre og vestre linje.


Store prosjekteringsoppdrag underveis
Hovedplanen for Follobanen ferdigstilles i begynnelsen av mars, og prekvalifisering for videre prosjektering på flere parseller er på vei ut i Doffin.
- Dette blir mange store oppdrag på en gang for markedet, sier kontraktsrådgiver Petter. Allikevel er det av fremdriftsmessige årsaker ikke et alternativ å spre kontraktene ut. Nå som første fase av den tekniske planleggingen av Follobanen er i ferd med å bli klar, må vi videre i prosjektet.

Follobanens tunnel søker rådgiver til jernbaneteknisk detaljplan, minus signalfaget. - Vi regner med å ha jernbaneteknisk rådgiver på plass innen sommeren, sier prosjektleder Lise Backer.

Planleggingen av godsforbindelsen til Alnabru er i gang (godsforbindelsen er tidligere kjent som Bryndiagonalen). Dette er en forbindelse fra Follobanens tunnel til godssporet mot Alnabru. I tillegg har Samferdselsdepartementet også bedt om en utredning av å knytte også Østfoldbanen til forbindelsen, slik at godstrafikken kan slippe Brynsbakken. - Dette oppdraget er teknisk prosjektering av grunnarbeider og jernbaneteknikk, sier prosjekteringsleder Anne-Lise Berggren. Vi skal etter hvert lyse ut oppdrag for offentlig plan.


Også det innerste partiet ved Oslo S er snart i markedet for nytt prosjekteringsoppdrag.- Dette er komplisert, og en prosjekteringsmessig nøtt, sier prosjektleder Per Iversen, og vi ser frem til å finne den beste rådgiveren gjennom konkurransen. Det blir et felles oppdrag for videre prosjektering av underbygning og jernbaneteknikk. Her åpner vi også for å gi tilbud på signalprosjektering separat, eller inkludert i fellesoppdraget.

For hele strekningen Oslo-Ski pågår det også to konkurranser på omfattende oppdrag innen grunnvannsovervåkning og setningsnivellement. Disse oppdragene skal sikre at Jernbaneverket har kontroll på grunnvannsnivå og setningsutvikling langs hele strekningen – hele tiden. Registreringene skal starte i god tid før anleggsstart, foregå mens byggearbeidene pågår og etter at arbeidene er avsluttet.

Oversiktskart for Follobanen og godsforbindelsen til Alnabru. Ås forbikjøringsspor er ikke med på dette kartet. Illustrasjon: ViaNova/ Aas-Jacobsen/ Jernbaneverket.