Kontakt for sikring av eiendom og naboer

Follobaneprosjektet har tegnet kontrakt med Multiconsult om bygningsbesiktigelse og støy- og vibrasjonsmålinger. God oppfølging for å hindre skader og ulemper skal stå sentralt under byggingen av nytt dobbeltspor Oslo-Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den nye kontrakten omfatter hele prosjektet fra innføring Oslo S, den lange tunnelen og dagstrekning Ski med den nye stasjonen og løper fram til 2020. Kontraktsummen er i underkant av 20 mill. kroner. For Ski stasjon er det tidligere inngått en kontrakt med selskapet SBV-consult angående bygningsbesiktigelse. Denne kontrakten gjelder fortsatt.

Follobaneprosjektet og Multiconsult skal nå planlegge nærmere hva som skal utføres og hvordan arbeidet skal planlegges i tid.

Hvem bor hvor?

Jernbaneverket er opptatt av å ha god kontakt med beboer langs traseer som skal bygges ut, men et tilbakevendende tema er listene over eiendommer og hjemmelshavere. Folk flytter på seg og selger og kjøper. - Dette var en utfordring da vi sendte ut varselbrev til potensielle energibrønneiere. Vi har fått mange brev i retur. Kommune skal ha oversikt over innbyggere og eiendommer, dvs hvem som bor hvor. Prosjektet er helt avhengig av oppdaterte lister og ber alle melde fra til kommunen om flytting til og fra, så skal vi gjøre vårt for å nå fram til alle naboer, understreker senioringeniør Jørn Grøndal i Follobaneprosjektet.

Informasjon og registrering

Aktuelle spørsmål og svar om bl.a. støy og om energibrønner.
Hvor går Follobanen? Se hvor tunnelen for det nye dobbeltsporet Oslo-Ski gå.

Det er svært viktig for Jernbaneverket å samarbeide godt med naboer og berørte. Målet er å bygge ut det nye dobbeltsporet med så få plager som mulig for omgivelsene.