Konsekvensutredning venter på kostnader

- Vi har besluttet å utsette Follobanens konsekvensutredning med om lag en måned, sier prosjektansvarlig Anne Kathrine Kalager. Årsaken til det er at vi ønsker å ta en ekstra runde med kvalitetssikring, og fordi vi venter på at den nye kostnadskalkylen for hele prosjektet skal bli klar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektansvarlig for Oslo-Ski, Anne Kathrine Kalager. Foto: Øystein Grue/ Jernbaneverket.De siste usikkerhetsanalysene for kostnader og fremdrift skal utføres i februar. Når sammenstillingen er ferdig, får Jernbaneverket en fullverdig, samlet kostnadskalkyle for prosjektet.

- Vi benytter også tiden til å gjøre konsekvensutredningen bedre, forklarer Kalager. Blant annet vil vi tydeliggjøre hva som er en del av Follobanen og hva som er mulige, avbøtende tiltak.

Såkalte ”avbøtende tiltak” er planspråk for å minske negative konsekvenser av et byggeprosjekt. Dette kan for eksempel være støyskjerming av hus, å legge faste ruter for anleggstrafikken utenom boligstrøk eller å plante nytt på grøntområder.

- I vår sammenheng kan dette også bety tiltak som koster mer, som for eksempel lokk over banen bak Middelalderparken, legger Kalager til.

Ventetiden skal også brukes til å oppdatere nære samarbeidspartnere som kommunene, fylkeskommunen og andre statlige etater om den siste utviklingen i prosjektet.

 - Vi ser denne utsettelsen som en investering i et bedre produkt, men vi ser frem til høringen og gleder oss til å få inn høringsuttalelser i løpet av våren, avslutter Kalager.