Konsekvensutredning for Follobanen

Torsdag 28. april 2011 ble konsekvensutredningen for Follobanen lagt ut på høring. Påvirkning på miljø og omgivelser er kartlagt, og nå vil Jernbaneverket ha omverdenens mening om saken. Frem til 17. juni lå utredningen ute til høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arealplanleder Terje Vegem på befaring langs Ljanselva. Follobanen vil gå dypt under. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.- Vår konklusjon er at vi kan ivareta miljøet og omgivelser på en forsvarlig måte, både under bygging og drift av Follobanen, sier arealplanleder Terje Vegem. Men det er klart at Follobanen får både negative og positive konsekvenser for nærmiljøet. Vi har blant annet laget et eget miljøbudsjett for Follobanen, som det første prosjektet i Norge. Budsjettet skal brukes til å styre miljøvalg videre i prosjektet.

Mye stoff å sette seg inn i
- Hovedrapporten er på 272 sider, sier Vegem. Den består av en fellesdel, før konsekvensene presenteres for hver kommune. Derfor kan det være lurt å lese innholdsfortegnelsen for å se hvor det står om din kommune. I tillegg er det 13 delrapporter. Alle rapportene finner du til høyre  i denne saken.

Jernbaneverket skal gjennomføre 8 åpne informasjonsmøter langs strekningen. Alle som har spørsmål eller er interessert i Follobanen er velkommen. Se oversikt over sted og tid nederst i denne saken. - Utenom møtene kan du gjerne kontakte oss dersom du har spørsmål, sier Vegem. Vi skal gjøre vårt beste i å svare alle så raskt som mulig.

En viktig traséavgjørelse gjenstår i Oslo

- Gladnyhetene er at vi anbefaler å bygge lokk over sporområdet rett bak Middelalderparken, sier Vegem. Dette vil gjøre det mulig å reetablere noe av Oslos middelalderterreng.

- Det er Samferdselsdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet som skal godkjenne konsekvensutredningen, fortsetter Vegem. Gjennom planprogrammet ble størstedelen av traseen fastsatt, men inne ved Oslo S gjenstår to traséalternativer.

Mulige riggområder for Follobanen. Klikk for større bilde.De to alternativene gjelder utgående spor, og begge alternativene har svært store konsekvenser. Et alternativ går gjennom Gamlebyen gravlund, mens det  andre alternativet går under to bygårder langs Mosseveien.

Dersom Samferdselsdepartementet velger traseen gjennom gravlunden, vil det bli lagt strenge rammer for hvordan anleggsarbeidet på kirkegården kan foregå.

- Vi vet at dette er vanskelig for alle de som er knyttet til kirkegården. Jernbaneverket vil trå varsomt i denne saken, og legger frem forslaget til høring for å få synspunkter, forklarer Vegem. Når Follobanen står ferdig, kan området fremstå som bedre enn i dag. Blant annet blir det mulig å dekke over et spor- og lagerområde som i dag ligger tett inntil gravlunden.

9,2 millioner tonn stein skal ut av tunnelen
- Dette betyr ca 370 000 lastebiler med 20 tonn stein på hver bil, forklarer Vegem. Foreløpig er det ikke avklart hvor steinen havner, men i utredningen har vi sett på flere muligheter. Dette er bortkjøring til steinbrudd på Østlandsområdet, gjenbruk av stein i selve Oslo-Ski-prosjektet, gjenfylling av områder og som lokk over forurenset masse i Bunnefjorden.

- Vi planlegger hovedriggen for Follobanen på Åsland pukkverk, sier Vegem. Vi trenger enten seks eller ti angrepspunkter for byggearbeidene, og antallet avgjøres av om det blir tunnelboring eller sprenging. Dette blir avgjort senere i år. Se på kartet i denne saken for foreslåtte områder.

Møteoversikt - alle møter begynner kl 19. Følg linkene under for å se presentasjonene til de møtene som er avholdt.
Oslo kommune:
- 11. mai: Bydelshuset Nordstrand
- 19. mai: Bjørnholt skole
- 25. mai: Brannfjell skole
31. mai: Hauketo skole
-7. juni: Oslo Ladegård

Oppegård kommune:
- 24. mai: Kolben kulturhus

Ski kommune:
- 10. mai: Rådhuset
26. mai: Haugjordet ungdomsskole