Klart for komplisert jernbaneoppdrag

Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski, Follobanen, skal føres inn til Oslo S. Nå lyses det ut en egen kontrakt for teknisk planlegging av dobbelsporet i et område med over 800 tog i døgnet, mengder av kulturminner og mange boliger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Janette Brask, prosjektleder for stasjon og dagsoner på Oslo-Ski. Foto: Jernbaneverket/ Trude Isaksen.- Vi har for så vidt holdt på med planlegging av dette området lenge, sier Janette Brask, prosjektleder for stasjon og dagsone på Oslo-Ski. Follobanen har en lang forhistorie, og da rådgiverkontrakten for dagsone ble utlyst i 2007, var det forutsatt at vi skulle bygge prosjektet i to etapper: Først Rosenholm-Ski, og deretter Oslo S-Rosenholm.  

Det ble fastslått at Follobanen skal bygges i en etappe og som en direktelinje i mars 2009. I dag er det firmaet Norconsult AS som har rådgiveroppdraget for dagsonen Rosenholm-Ski.  

 - I løpet av året har vi hatt en juridisk vurdering av kontrakten for dagsone, siden denne spesifikt gjaldt området mellom Rosenholm og Ski, fortsetter Brask. Det juridiske rådet var entydig, og vi lyser derfor ut innføringen til Oslo S som et eget oppdrag for å oppfylle alle formelle krav til kontraktshåndtering.

  

Kompleks planlegging
Inne på Oslo S passerer det over 800 tog i døgnet. Byggingen av Follobanen må planlegges på en måte som sikrer best mulig trafikkavvikling i anleggsperioden, og ikke minst skal det nye dobbeltsporet også få god fleksibilitet og kapasitet når arbeidene er ferdige.  

 Oslo S: Sporene mot Klypen er til høyre på bildet, mens Østfoldbanens spor kommer ut av tunnel til venstre. Foto: Jernbaneverket/ Trude Isaksen.

- Dobbelsporet må kobles til flere sporområder inne på stasjonen, forteller Brask. Vi skal nå sporene 2 til 19 på Oslo S. På denne måten kan Follobanen benyttes av tog som får Oslo S som endestasjon og av tog som skal gjennom Oslotunnelen.    

Traseen inn til Oslo S er ennå ikke avgjort, og Jernbaneverket har arbeidet med to trasékorridorer. Det ene går via Dyvekes vei, og det andre via Loenga med spor både i dagens trasé for Østfoldbanen og i jernbanesporene bak Middelalderparken – den såkalte ”Klypen”.  

- Vi venter en avgjørelse på dette etter at konsekvensutredning for Follobanen har vært på høring neste år, sier Brask. Uansett hvilken løsning som velges, er det liten tvil om at firmaet som vinner konkurransen om oppdraget får et av Norges mest kompliserte planleggingsoppdrag innen jernbanesektoren.