Kjør Follobanen i 3D

Hvor og hvordan skal sporene til den nye Follobanen gå? Tredimensjonale filmer er et viktig redskap i planleggingen. Bli med å kjøre den nye Follobanen!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Follobaneprosjektet omfatter bl.a.:

 • 22 km nytt dobbeltspor mellom Oslo Sentralstasjon og kollektivknutepunktet Ski med 19,5 km lang jernbanetunnel (Norges lengste)
 • omfattende arbeid på Oslo S
 • bygging av nye Ski stasjon
 • nødvendig omlegging av Østfoldbanen (inn mot Oslo S og mellom nye Ski stasjon og tunnelen)
 • totalt ca.64 km nye jernbanespor
 • tilrettelegging for mulig høyhastighetslinje mot kontinentet


Oslo Sentralstasjon til tunnelen:
Mellom Oslo S og tunnelen, skal de fire nye sporene inn til Oslo S bygges mens togtrafikken stort sett går som normalt. Banen skal bygges med forbindelse til flere sporplattformer uten å komme i konflikt med annen trafikk. Samtidig skal Jernbaneverket ta godt hensyn til restriksjoner for Middelalderparken i Oslo. Som en del av Follobaneprosjektet skal det også sprenges en ny tunnel til Østfoldbanen, mellom Sjursøya og Middelalderparken, for å få effektiv og sikker togtrafikk.

Ps! Filmene er uten lyd.

Tunnelen:
Nesten hele det nye dobbeltsporet skal gå i tunnel. Tunnelen får to atskilte løp og skal krysse gjennom Ekebergåsen, der det allerede er veitunneler og elveløp. Follobanens tunnel bygges for 100 års levetid, og tilpasses europeiske sikkerhetskrav til lange tunneler med blant annet rømningsvei hver 500 meter. Den lange tunnelen skal bygges (drives) med fire tunnelboremaskiner som hovedmetode (kombinert med tradisjonell sprengning).

Ski:
Togene på den nye Follobanen skal gå direkte mellom Oslo og kollektivknutepunktet Ski. I samspill med Østfoldbanen, skal Follobanen gi togpassasjerene et langt bedre tilbud enn de har i dag. Over en 1,5 km lang strekning syd for tunnelen skal banen gå i dagen før den kommer til Ski. Det skal bygges støttemurer og kulverter (betongtunneler) og Østfoldbanen må legges om for å få effektiv togdrift. Vel fremme ved stasjonsområdet er Jernbaneverket byggherre for nye Ski stasjon som får seks spor og tre midtplattformer, en ny undergang, ny veibro, bussterminal og utvidet parkeringsplass.

Innen 2025 er målet for Follobanen å bidra til:

 • nær 70 % økning i togpassasjerer frem til Oslo S i rushtid
 • 43 % økning i togpassasjerer frem til Oslo S utenom rushtid
 • om lag 5 800 færre bilturer per døgn
 • om lag 750 færre trailere per døgn
 • mindre CO2-utslipp; reduksjon på ca. 39 000 tonn CO2 per år (person- og godstrafikk)