Internasjonale miljøpriser til Jernbaneverket

Jernbaneverket har mottatt to priser for godt miljøarbeid fra Den Internasjonale Jernbaneunionen (UIC). I kategorien “Energi og CO2” vant Jernbaneverket førsteprisen for utviklingen av Erex , et system for å registrere strømforbruk på tog som blant annet gjør det mulig å redusere energiforbruk og CO2-utslipp. I tillegg er prosjektet Follobanen hedret for å ha utarbeidet en metode for å integrere miljø i beslutningsprosesser ved planlegging av ny jernbane. Prisene ble delt ut under en stor konferanse UIC Sustainability Awards 2012 i Venezia 26.oktober.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket har utviklet et nytt it-verktøy for å måle, avregne og fakturere strømkostnader for tog. Systemet har fått navnet Erex og har vakt betydelig oppsikt blant europeiske togselskap og infrastrukturforvaltere.  

Partnere


Stadig flere europeiske land ønsker å ta i bruk Erex-systemet for å hjelpe togselskapene til å spare strøm og store penger. Dermed reduseres utslippene av CO2.  Jernbaneverket dannet under utviklingen av Erex en egen prosjektorganisasjon Eress, og inviterte andre infrastrukturforvaltere i Europa til å være med. Nå er også Sverige, Danmark og Belgia partnere i Eress.  

Energiøkonomisk


- Erex-systemet gir blant annet mulighet for eksakt fakturering av strømforbruk, og dataene som registreres kan brukes av togselskapene til å agere mer energiøkonomisk. I hvert tog er det montert en strømmåler, og med GPS-posisjonering og dataoverføring til selve Erex-systemet får togselskapene mulighet til å følge med på kjøreatferden og dermed kutte betydelig ned på forbruket av kjørestrøm, sier administrerende direktør i Eress, Dyre Martin Gulbrandsen.

 

Jernbaneverket har utviklet it-systemet Erex for å måle strømforbruket på tog som har vakt internasjonal oppmerksomhet.<strong> Foto: Njål Svingheim</strong>Hjelpemiddel


Flytoget AS er bruker av Erex. - Systemet gjør at vi nå kan lese av strømforbruket månedlig for hvert togindivid, noe vi ikke hadde tilsvarende mulighet til tidligere. I tillegg bruker vi Erex som ett av flere hjelpemiddel for å få ned strømforbruket. De siste årene har vi redusert vårt forbruk av strøm med ca 16 prosent, sier økonomidirektør Åge Pedersen i Flytoget.

 

Miljøbudsjett


UIC ga også miljøpris til Follobanens “Miljøbudsjett” som kan sette standard for miljømessig god design av utbyggingsprosjekter. Miljøbudsjettet viser en metodisk tilnærming og kan også kalles “en kokebok for en mer miljøvennlig jernbaneutbygging”.

 

Livsløpsvurdering


Miljøbudsjettet er laget med utgangspunkt i en livsløpsvurdering og omfatter blant annet direkte- og indirekte utslipp av klimagasser fra material- og energibruk for utbygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Poenget er å summere opp utslipp fra alle faser av banens “livsløp”; uttak av råstoff, produksjon og transport av materialer og produkt, transport av overskuddsmasse, utbytting av materiell ved drift og vedlikehold, avhending og behandling av avfall. Dette gir mulighet til å sammenligne alternativer og deres påvirkning i et jernbaneprosjekt. Kunnskapen gir mulighet til å velge det alternativ som er best for miljøet.

 

Miljøpåvirkning


Brukt i praksis skal miljøbudsjettet gi bidrag til vurderingen av hvilken jernbanetraséer man bør velge, konstruksjonsvalg, tekniske løsninger og valg av materialer. Ved å bruke metoden blir det enklere å se, vurdere og kommunisere hvilke muligheter det er for å redusere negativ miljøpåvirkning.

 

Juryen forklarer tildelingen slik:

Follobaneprosjektet har som mål å utvikle en norsk standard for gjennomføring av miljøvurderinger (LCA) / kriterier for jernbane design. Prosjektet har utviklet en metode for å integrere miljømessige kriterier i alle faser av prosjekteringen og som vil bli brukt av Jernbaneverkets design og konstruksjon avdelinger. Juryen var imponert over detaljene i prosjektet, som er en av de første til å bruke LCA tilnærming til jernbaneinfrastruktur virksomhet. Juryen ble spesielt imponert over at prosjektet ser utover CO2-utslipp og inkludere mange andre miljøpåvirkninger. 

Kontaktpersoner:
Om Erex: Dyre Marin Gulbrandsen, tlf  916 55 640
Om Follobanen: Anne Kathrine Kalager, tlf 911 01 321

Lykkelige vinnerene. Fra venstre: Kristine Wasrud, Miljørådgiver Follobaneprosjektet, Sigrun Tytlandsvik, Miljørådgiver Follobaneprosjektet, Gry Dahl Seksjonsleder miljø i plan- og utvikling JBV, Håvard Kjerkol, Miljøleder Follobaneprosjektet, Elin Staurem, Miljørådgiver i plan- og utvikling JBV, Terje Stømer, Styreformann Eress og Baneenergi Direktør, Dyre Martin Gulbrandsen, Direktør Eress og Claudia Van Diermen Jacobsen, Marketing and Partner Manager, Eress