Innstiller utbygging på Ås

Jernbaneverket skal ikke lenger bygge nye jernbanespor på Ås. En ny og enklere løsning nord for Ski stasjon vil gi samme effekt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Høsten 2010 varslet Jernbaneverket bygging av ett nytt jernbanespor på hver side av Østfoldbanen Vestre linje nord for Ås stasjon. Prosjektet var en del av Follobanen, for sporene var nødvendig for å avvikle togtrafikken under ombygging av Ski stasjon.

Planarbeidet for Ås forbikjøringsspor startet høsten 2011, og et forslag til reguleringsplan ble sendt til Ås kommune i begynnelsen av 2012. Etter førstegangsbehandling i kommunen skulle planen sendes ut til offentlig ettersyn, men forutsetningene for prosjektet har endret seg etter at Jernbaneverket i løpet av prosjekteringen fant frem til en bedre løsning knyttet til Ski stasjon.

– Vi har bedt kommunen om å få trekke reguleringsplanen. Sporene nord for Ås stasjon er blitt overflødige, da vi skal bygge egne jernbanespor for godstog nord for Ski stasjon. Dette vil gi samme effekt for god trafikkavvikling, sier Erik Smith, Prosjektdirektør på Follobanen.

Enklere og like effektivt
For at saktegående godstog ikke skal forsinke raskere persontog, skal de nye jernbanesporene koble Østfoldbanen med Ski stasjon, der godstogene også vil få et eget spor for fri gjennomkjøring.
– På den måten unngår vi usikkerheten knyttet til dårlige grunnforhold langs Østfoldbanen nord for Ås stasjon. I tillegg får vi en enklere prosjektering og bygging av Follobanens signalanlegg, forklarer Smith.

De nye “godssporene” blir en permanent løsning og vil også gi andre fordeler når Follobanen er i drift:

  • En ideell plassering ved knyttepunktet Follobanen/Østfoldbanen nord for Ski stasjon.
  • En “ventespor-funksjon”, slik at persontogene prioriteres langs Østfoldbanen.
  • Godsspor Øst skal også kunne benyttes av Østfoldbanen. Dette gir en mer robust jernbane i tilfellene der Follobanen må stenges.
  • Godsspor Øst og Vest vil være nyttige for avvikling av trafikken i byggeperioden og vil gi god kapasitet og robusthet for fremføring av tog når Follobanen er ferdig.