Informasjonsmøter om Follobanen i mars

17 000 brev er sendt ut for å informere og varsle naboer innenfor planområdet til Follobanen, og i mars skal fem offentlige informasjonsmøter holdes i Oslo, Oppegård og Ski. Arealplanleder Terje Vegem er forberedt på mange spørsmål.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Forberedt på spørsmål: Terje Vegem, leder for arealplanleggingen av Follobanen. Foto: Jernbaneverket.- Vi regner med mange henvendelser om Follobanen, sier Terje, og vi vet at det er et stort informasjonsbehov ute blant folk. 17 000 husstander tilsvarer en god norsk småby, men vi skal klare å håndtere henvendelsene.  

For å møte naboene arrangerer Jernbaneverket tre informasjonsmøter i Oslo og ett hver i Oppegård og Ski, og møtene er åpne for alle interesserte. På møtene blir planene for Follobanen presentert.  

  • 4. mars: Kolben kulturhus kl 19, Oppegård kommune
  • 8. mars: Langhuset på Langhus kl 19, Ski kommune
  • 9. mars: Bjørnholt skole kl 19, Bydel Søndre Nordstrand
  • 17. mars: Gamlebyen skole kl 18, Bydel Gamle Oslo
  • 18. mars: Ekebergveien 243, kl 19, Bydel Nordstrand    

Traseen blir ikke bestemt gjennom planprogrammet, men gjennom konsekvensutredning og kommunedelplan før jul 2010. Planprogrammet er dermed den første av to høringer i år.   

 - Nå svarer vi på spørsmålene som kommer til Jernbaneverket, opplyser Vegem, og vi registrerer høringsuttalelsene. Hittil har vi fått mange spørsmål om energi- og varmebrønner, og en del om hvordan anleggsarbeidene vil påvirke boområder.  

Follobanen har tre traséalternativer, og det er varslet i en bredde på 200 meter på hver side av korridoren.  

 -  Vi ønsker å nå ut til flest mulig på strekningen, fordi et så stort anlegg som Follobanen vil påvirke omgivelsene når anleggsarbeidet kommer i gang. Noen vil kun bli lett berørt av arbeidene, mens andre vil oppleve å være anleggsnabo. Uansett er det viktig at alle som kan bli berørt er varslet om planene, påpeker Vegem.   

Spørsmål gir en bedre plan
På informasjonsmøtene vil det være god anledning å stille spørsmål både i plenum og på tomannshånd i etterkant av møtet.      

- Om du ikke kan komme, er uansett alle interesserte velkommen til å ta kontakt, enten på epost, pr telefon eller pr post, sier Vegem. Vi ser det slik at spørsmål og opplysninger fra befolkningen er med på å skape et best mulig plangrunnlag for Follobanen. Desto mer vi vet om hva som befinner seg i planområdet, desto bedre kan vi ta hensyn til omgivelsene i planleggingen.

Ta kontakt på follobanen@jbv.no

eller ring:  

  • arealplanleder Terje Vegem tlf  916 56 130
  • informasjonsansvarlig Trude Isaksen tlf 916 56 273
  • nabokontakt Miguel Carazo tlf 916 56 247