Hva skjer på Ski stasjon i sommer?

Sommer er høysesong for anleggsarbeider langs jernbane-Norge. Ski stasjon er ikke noe unntak.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I løpet av sommeren skal det graves langs hele plattform 1 på Ski stasjon. Jernbaneverket beklager de ulemper dette medfører for de reisende!

Byggeaktivitetene på og rundt Ski stasjon har tatt seg betydelig opp siden byggestarten 7. mai. For tiden graves det så å si rundt hele stasjonen. Arbeidene er en del av kabelomleggingen som er nødvendig for bygging av nye hensettingsspor i 2011. I løpet av året skal Jernbaneverket legge om cirka 50 kilometer med kabler som ligger under bakken. I mars 2011 starter byggingen av nye hensettingsspor.

Hovedaktivitetene på Ski stasjon i sommer er følgende:

Graving langs plattform 1 (på østsiden av stasjonen)
Langs hele plattform 1 graves det en grøft der eksisterende og nye kabler skal legges inn. Gravingen startet i mai i den nordlige enden av stasjonen og vil gradvis bevege seg sørover. Arbeidet skal være ferdig 28. august og kan begrense framkommeligheten langs plattformen.

NB: Arbeidene langs plattform 1 viser seg å være mer omfattende en tidligere antatt. De skal være ferdig i slutten av september.

Graving langs Vestveien
Dette utgjør en stor del av de forberedende arbeider på Ski stasjon i 2010. Om noen år skal hele stasjonen utvides og bygges om, derfor er det nødvendig å rydde eksisterende strøm- og signalkabler, samt deler av det kommunale VA-anlegg. Grøftearbeidet skal være ferdig innen 13. august. Utover høsten vil det pågå kabeltrekking langs Vestveien.

Boring under stasjonsområdet
Eksisterende strøm- og signalkabler skal legges om også på tvers av jernsporene gjennom 2 rør med diameter på 0,5 meter. For ikke å påvirke togtrafikken, skal dette utføres ved bruk av styrt boring, som tillater etablering av nye kabelrør uten graving. Arbeidet starter i uke 31 og skal være ferdig 1. september.

Heising av søyle for kabelåk
Et åk er en ledningsbru som bærer kabler over jernbanesporene. På nordsiden av plattformene på Ski stasjon skal det monteres en slik ledningsbru. Den første delen av arbeidet er montering av søylene ledningsbrua skal stå på. Dette skal utføres i juli-august. Dette skal pågå i perioden 14.-21. august.

Montering av kabelåk
Ledningsbrua skal monteres på plass helgen 21.-22. august 2010. Arbeidet krever at strømmen på stasjonen kobles av, derfor må det utføres på kveld- og nattestid. Togtrafikken skal stoppes fra og med 21. august kl. 20:15, til og med kl. 08:00 den 22. august.

Graving ved busstasjonen
På parkeringsplassen ved Ski Storsenter skal det graves flere grøfter for legging av nye jernbanetekniske- og strømkabler. Arbeidet vil pågå fram til 28. august.