Høring av Follobanens tverrslagstunnel i Oppegård kommune

Oppegård kommune har lagt ut til offentlig ettersyn Follobanens reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Åsland blir Follobanens "hjerte" i byggeperioden. Tverrslagstunnelen i Oppegård kommune er nødvendig for å kunne bygge det nye dobbeltsporet.Follobanens planforslag omfatter ny tverrslagstunnel fra Åsland i Oslo kommune til Follobanen i Oppegård kommune, som i sin helhet vil reguleres under bakkenivå. Tidligere vedtatte tverrslagstunneler og riggområde ved Taraldrud bortfaller ved denne reguleringen.

Tverrslagstunnelene skal fungere som anleggstunneler mellom anleggsområdet på Åsland og Follobanen. Etablering av anleggsområdet på Åsland er planlagt å starte opp i løpet av høsten 2013.

Sakspapirer, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart er tilgjengelige på Oppegård kommune sin nettside. Fristen for å sende merknader til planforslaget er 5. juni 2013.