Grunnundersøkelser for Follobanen i Oslo

Våren og sommeren 2009 pågikk det omfattende grunnundersøkelser på hele strekningen Oslo-Ski. I Gamlebyen ble flere av boringene overvåket av arkeologer for å dokumentere kulturminner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Borprøver undersøkes av arkeolog Kristian Reinfjord. Bormannskapet fra Rambøll følger med. Foto: Else Motzfeldt/ Jernbaneverket.- Det er ikke ofte vi borer i et område med så mange kulturminner som i Gamlebyen, sier geotekniker Else Motzfeldt. Derfor er vi glade for å ha et godt samarbeid med kulturminneforvaltningen. Arkeologene går gjennom borplanene våre på forhånd, og merker av punkter hvor overvåkning er nødvendig. Enkelte steder tas det også opp borprøver som undersøkes før selve grunnboringen kan starte.  

Arkeolog Kristian Reinfjord fra NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, har fulgt opp de undersøkelsene i Gamlebyen som berører middelalder-Oslo.  

- Enkelte av boringene skjer praktisk talt midt i fruktfatet, sier Reinfjord. Dette er midt i middelalder-Oslo, og det er derfor viktig å kartlegge og registrere eventuelle funn. Hittil har fire av borpunktene blitt undersøkt, og vi har registrert både tekstilrester, skinn, sko og noe keramikk. Alderen på funnene er foreløpig usikker, men jeg antar at det dreier som gjenstander fra 1600-tallet.  

- Arkeologiske funn ved slike boringer er litt som å spille i lotto, fortsetter Reinfjord. Det er ikke alltid vi finner noe, men enkelte borpunkter er mer spennende enn andre. I Gamlebyen har det vært mye aktivitet i mange hundre år, og vi ser etter tidligere tiders kulturlag. Mye er riktignok utgravd fra før, blant annet gjennom tidligere jernbaneutbygging. Det er allikevel viktig å dokumentere når det planlegges og bygges nye anlegg i området.

 Funn fra grunnboringene: Rester av tekstiler, skinn og sko. Foto: Else Motzfeldt/ Jernbaneverket.