Grunnerverv

Grunnerverv er en viktig del av utbyggingsprosessen. Her finner du informasjon av hva dette innebærer for deg som grunneier.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Grunnervervet gjennomføres av Jernbaneverket Utbygging med utgangspunkt i reguleringsplanen som vedtas av kommunene. Erstatningene inngår normalt i anleggsbevilgningene, og tildeles vanligvis samtidig med denne. Kommunene deltar ikke under selve grunnervervet, men er en samarbeidspartner i ulike sammenhenger, for eksempel hvis det er behov for å etablere erstatningsboliger.

På lenkene til høyre finner du pdf-filer med relevant informasjon som ble laget i forbindelse med utbyggingen av Skøyen-Asker.