Grundig sjekk av brønner langs Follobanen

Jernbaneverket foretar i disse dager en nærmere sjekk av brønner i nærheten av Follobanens trasé. I den forbindelse er Bioforsk engasjert til å kontrollere brønner i nærområdet til den planlagte traséen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En viktig del av forberedelsene til utbyggingen av Follobanen er en grundig sjekk av eiendom i nærområdet for å unngå fremtidige problemer. Brønner som ligger i umiddelbar nærhet til Follobanens planlagte trasé, er spesielt utsatt for å bli direkte påvirket av utbyggingen. I disse dager blir brønneiere kontaktet av Bioforsk, for måling og peiling av disse brønnene.

I denne forbindelse er det spesielt energibrønner som er viktige, men andre typer dype brønner vil også bli kontrollert. I første rekke to ting som vil bli sjekket:

  • Vannstanden i brønnen vil bli peilet for å finne ut normal-vannstanden før utbyggingen begynner.
  • Brønnens plassering vil bli nøyaktig målt. Er brønnene svært nær tunnelen er det nødvendig å finne posisjonen til brønnens bunn, for å sjekke om den vil komme i direkte konflikt med tunnelen.

Byggingen av tunnelen til Follobanen vil ikke starte før i 2014, men for å få stabile målinger av laveste vann-nivå i energibrønner bør disse målingene gjennomføres på vinterstid. Bioforsk er derfor allerede godt i gang med dette arbeidet.

Vannstanden i en energibrønn har direkte virkning på hvor mye energi som kan tas ut, og en senkning av vannstanden kan bety at brønnen produserer mindre energi. Jernbaneverket er nøye med å kontrollere vannstanden før utbyggingen startet, for å kunne overvåke og se eventuelle endringer i byggeperioden.

Få brønner blir påvirket

- Med tanke på hvor mange energibrønner som er etablert de senere årene, er jeg overrasket over hvor få brønner som blir påvirket av utbyggingen av Follobanen, sier Prosjektansvarlig Øistein Johansen hos Bioforsk. Foreløpige resultater viser at kun et fåtall brønner er i faresonen for å komme i direkte kontakt med tunnelen for Follobanen.

Informasjonen om brønner langs traséen er hentet inn fra offentlige registre, og i tillegg har mange meldt fra om brønner direkte til Jernbaneverket. Det er imidlertid ingen plikt til å melde fra om slike brønner, så det kan være flere brønner som Jernbaneverket ikke har oversikt over. Derfor oppfordres naboer langs den planlagte traséen, som ikke har meldt inn informasjon om sin energibrønn allerede, til å registrere sin brønn i vårt skjema.