Forsinket hensetting på Ski

Bygging av hensettingsspor på Ski stasjon skulle startet i august, men arbeidene er utsatt til over nyttår. Mangel på signalingeniører medfører at Jernbaneverket må prioritere prosjekter knyttet til innføringen av NSBs nye tog før bygging av hensettingssporene på Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Per-Arne Fredriksen er direktør for prosjektgjennomføring i Jernbaneverkets Utbyggingsdivisjon. Foto: Harry Korslund/ Jernbaneverket.- Jernbaneverket må prioritere strengt når det er mangel på ressurser, sier direktør for prosjektgjennomføring, Per-Arne Fredriksen. Det er alle prosjektene som er nødvendige for innfasing av NSBs nye tog som må komme foran i køen. Hensettingssporene på Ski har mindre betydning for innføring av de nye togene.

Før ny grunnrutemodell for togtrafikken kan innføres, må hensettingssporene på Ski stå ferdig.  Selv med senere byggestart vil sporene på Ski være klare i tide for den nye rutemodellen. Forsinkelsen får ikke konsekvenser for ferdigstillelse av verken Ski stasjon eller Follobanen.

- Planleggingen av hovedarbeidene for Ski stasjon fortsetter som før, sier Fredriksen.

Hensettingsspor kan forklares som ”parkeringsspor” for tog. Sporene på Ski stasjon skal gi plass for 10 lokaltogsett, og omfatter fire nye spor på til sammen 1100 meter. I tillegg kommer serviceramper, togvarme, teknisk bygg inkludert funksjoner for NSBs personell, samt tilrettelegging av Østfoldbanen for de nye sporene.