Stor oppslutning om Internasjonal leverandørdag

Det er stor interesse og ca. 230 påmeldte til Follobanens internasjonale leverandørdag. Leverandørdagen finner sted på hotell Thon Vika Atrium den 27. og 28. november.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket skal bygge Follobanen, nytt dobbeltspor mellom Oslo S og trafikknutepunktet Ski. Prosjektet er landets største samferdselsprosjekt og omfatter blant annet Norges lengste jernbanetunnel, som samtidig blir landets første jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp.

Konferansen ønsker å nå ut til potensielle samarbeidspartnere og leverandører som har erfaring med store utbyggingsprosjekter i jernbane- og samferdselssektoren.
I alt er det ca. 230 påmeldte fra land over hele Vest-Europa. Deltagere fra store norske og internasjonale entreprenørselskaper samt flere ambassader vil være tilstede på konferansen.
- Vi er svært fornøyd med deltagelsen og ser frem til to interessante dager. Dette er første steg for å forberede markedet på de store kontraktene vi vil lyse ut, sier Follobanens prosjektdirektør Erik Smith.

På konferansen vil Jernbaneverket vil blant annet informere om de kommende storkontraktene, som etter planen være form av fem EPC-kontrakter, samt om strategier og milepæler for utbygging av det nye dobbeltsporet.

Vennligst se leverandørdagens egen nettside for mer informasjon.