Ferdig med åtte folkemøter om Follobanen

Jernbaneverket er nå ferdig med vårens ”Follobanen rundt”. – Vi har holdt åtte folkemøter om konsekvensutredningen og fått mange gode innspill, sier arealplanleder Terje Vegem. Høringen ble avsluttet 17. juni.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her kommer Follobanen, i de gamle jernbanesporene Klypen bak Middelalderparken. Foto: Trude Isaksen, Jernbaneverket.- Det var svært varierende oppmøte på folkemøtene, sier Vegem, og totalt kom ca 200 personer på de åtte møtene. For oss er det viktigst at ingen brenner inne med spørsmål om Follobanen. Ikke nøl med å kontakte oss dersom du lurer på noe!

- Naturlig nok er mange bekymret for konsekvensene av anleggsarbeidet: Støy, støv og massetransport, forklarer Vegem. Dette tar vi på alvor, og Jernbaneverket skal jobbe videre med avbøtende tiltak i reguleringsplanen og det kommende miljøoppfølgingsprogrammet.

Miljøoppfølgingsprogrammet skal legges ut på høring sammen med reguleringsplanen. Det beskriver hvordan Jernbaneverket skal ta hensyn til mennesker og miljø i byggetiden. Programmet blir en bindende del av kontrakten med entreprenører.

Godsforbindelse på ønskelisten
Av de permanente konsekvensene har folk særlig vært opptatt av hva som skjer med private energibrønner samt fare for setningsskader på bygninger. 

- Prinsippet er enkelt, sier Trym Johannesen, leder for grunnerverv. Jernbaneverket skal erstatte dersom vi ødelegger noe. I praksis kan allikevel en slik prosess oppleves som tung, og vi er opptatt av å skaffe god dokumentasjon. Når det gjelder setninger, setter vi allerede i år i gang med et omfattende overvåkningsprogram for grunnvann og setningsmålinger. Vi vil også regulere inn en restriksjonssone rundt Follobanen, slik at ingen senere kan komme til å bore energibrønn gjennom jernbanetunnelen.
 
- I tillegg ser vi at mange har vært opptatt av den påtenkte godsforbindelsen til Alnabru fra Follobanen, sier Vegem. Beboerne langs Østfoldbanen vil ha bort godstogene fra Østfoldbanen, i sær på nattestid.

I henhold til Jernbaneverkets godstrategi skal gods på bane dobles innen ni år, og tredobles innen 2040. Før godsforbindelsen står ferdig, må alle godstog til og fra Alnabru kjøre Østfoldbanen. Kun godstog som passerer gjennom Oslotunnelen kan benytte Follobanen. 

Presentasjonene fra folkemøtene finner du her:
- 10. mai: Ski Rådhus
- 11. mai: Bydelshuset Nordstrand
- 19. mai: Bjørnholt skole
- 24. mai: Kolben kulturhus
- 25. mai: Brannfjell skole
- 26. mai: Haugjordet ungdomsskole
- 31. mai: Hauketo skole
- 7. juni: Oslo Ladegård