Erik Smith skal lede utbyggingen av Follobanen

Erik Smith er tilsatt som prosjektdirektør i Jernbaneverket Utbygging og skal lede utbyggingen av Follobanen. Smith har lang erfaring fra store utbyggingsprosjekter i Norsk Hydro, og har det siste året ledet prosjektstyret for Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen ønsker Erik Smith til lykke med oppgaven som prosjektdirektør for Follobanen. <strong> Foto: Harry Korslund </strong>
- Jeg er svært glad for at Erik Smith har takket ja til å ta det operative ansvaret for utbyggingen av Follobanen, som er landets desidert største samferdselsprosjekt i moderne tid. Erik Smith har lang og solid erfaring med å lede utbygging av megaprosjekter i inn- og utland, og vil med sin bakgrunn også bli en viktig bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle Jernbaneverket til en profesjonell byggherre for InterCity-utbygging, sier utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen.

- Jernbaneverket har bygget opp en tung byggherrekompetanse på jernbanebygging gjennom de omfattende prosjekter vi har gjennomført de senere år. Samtidig henter vi inn prosjektkompetanse utenfor Jernbaneverket, blant annet fra industri- og oljesektoren. Dette er ressurser med solid erfaring i å styre store og komplekse prosjekter, og å håndtere store kontrakter i nært samarbeid med leverandørmarkedet både nasjonalt og internasjonalt. Hensikten er å videreutvikle Jernbaneverkets byggherrerolle til å møte fremtidens jernbanesatsing, sier Nikolaisen.

- Da er det avgjørende at vi styrker vår evne til å gjennomføre prosjektene på en god måte, blant annet ved å samarbeide tett med leverandørmarkedet om nye kontraktsformer hvor nettopp markedet tar større ansvar for den totale gjennomføringen av prosjektene, og jobbe for at det er tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i markedet for å sikre god konkurranse om jobbene, sier utbyggingsdirektør Nikolaisen.

Før Smith tok på seg oppgaven med å lede prosjektstyret for Follobanen for vel ett år siden, var han prosjektdirektør i Norsk Hydro og ledet blant annet utbyggingen av det gigantiske aluminiumsverket Qatalum i Qatar til 30 milliarder kroner. I tillegg til 10 år med prosjektlederstillinger i aluminiumsindustrien, har han i mange år hatt prosjektansvar i olje- og gassdivisjonen til Norsk Hydro.

Utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen vil lede prosjektstyret for Follobanen. Dette består i dag av representanter fra de sentrale interessentene i Jernbaneverket i tillegg til eksterne medlemmer.