Engasjement for Gamlebyen

Jernbaneverket holdt informasjonsmøte i Gamlebyen mandag 18. mai for å fortelle om planene for Follobanen i Gamlebyen. Ca 15-20 beboere og representanter for foreninger møtte opp, og engasjementet for bydelen var på topp.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I dette travle området skal Follobanen inn til Oslo S. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.Koordinator for offentlig planbehandling, Runar Henanger, presenterte prosjektet for beboerne.  

- Med anleggsstart i 2013 ligger byggearbeidene på Follobanen ennå noen år frem i tid, sa Henanger. Ingen planer er ennå fastlagt, og vi ønsker å starte en dialog med beboerne foran det kommende planarbeidet. Dette møtet er Jernbaneverkets første skritt mot det vi håper skal bli en god toveiskommunikasjon mellom oss og befolkningen.

Presentasjonen som ble holdt på informasjonsmøtet finner du til høyre i denne saken. Der finner du også en brosjyre om Follobanen i Gamlebyen.

 I Oslo vil banen hovedsakelig gå dypt i tunnel under Ekebergåsen frem til Gamlebyen. I Gamlebyen skal Follobanen gjennom en tett bebygd område fullt av kulturminner, og det er svært mange nødvendige hensyn som må tas i planleggingen.

- Vi må balansere mellom hensynet til omgivelsene, tekniske krav til jernbaneanlegget og grunnforholdene, forklarte Henanger. Løsningene skal tilpasses både absolutte krav og hensynet til omgivelsene og lokalmiljøet.

Jernbaneverket har to alternativer for å føre sporet inn til Oslo S. Disse går gjennom Minneparken, der Østfoldbanen går i dag, og gjennom ”Klypen”, jernbanesporet som går bak Middelalderparken og under Bispegata. Se utsnitt av alternativene til høyre i denne saken. Alternativ "Minneparken" vises med rødt, og alternativ "Loenga" vises med blått. Muligheten for en forbindelse nordover til Bryn er også tegnet inn. Copyright: Jernbaneverket.

Selv om forståelsen var stor blant beboerne for nødvendigheten av Follobanen, påpekte flere at Gamlebyen allerede har sin del av infrastruktur med nasjonal betydning. Nysgjerrigheten var derfor stor for hvordan Jernbaneverket vil etterlate området når anleggsarbeidene en gang er ferdig. Særlig var det interesse for å dekke over jernbanesporene med betongtunnel.

 - Vi skal gjøre skikkelig arbeid, svarte Henanger til dette. Vi vil gjøre en ordentlig jobb, og skal etterlate området i god stand. Men på det nåværende tidspunktet kan vi ikke love noe. Først og fremst er det for tidlig i planarbeidet, og dernest vil det fremover være viktig at beboerne engasjerer seg videre for å fortelle oss hvilke løsninger lokalmiljøet ønsker seg.

Jernbaneverket skal i sommer gjøre grunnundersøkelser i Gamlebyen. Disse undersøkelsene vil gi informasjon om hvordan grunnforholdene i området er, og dette er viktig for den videre planleggingen. Resultatene fra undersøkelsene gir Jernbaneverket grunnlag for å utarbeide løsninger og beregne kostnader på de to alternativene.