Byggestart på Ski stasjon: Mai 2012

Våren 2012 setter Jernbaneverket i gang bygging av hensettingsspor på sørsiden av Ski stasjon. – Det er store arbeider som står for tur nå, og vi skal holde på fram til sommer 2014, sier prosjektleder Janette Brask.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonen viser de nye hensettingssporene på sørsiden av Ski stasjon. Foto: Multiconsult

Ski stasjon må bygges ut i etapper av hensyn til avvikling av togtrafikken. Den andre av tre utbyggingsfaser starter i midten av mai med bygging av nye hensettingsspor for persontog. Jernbaneverket jobber nå med å skaffe entreprenørene som skal utføre jobben.

- Hensettingssporene blir parkeringsområdet for persontogene. Togoperatører som NSB bruker slike jernbanespor til å parkere og stelle togene. Når jobben er ferdig skal Ski stasjon være klar til å ta i mot flere og lengre tog, forteller Brask.

Bygging av hensettingsspor vil medføre tyngre anleggsarbeider enn de som har vært siden byggestart i mai 2010. Jernbaneverket skal bygge blant annet:

  • 4 jernbanespor to midtplattformer (serviceramper)
  • vaskebod for togene
  • nytt tekniskhus med forplass og anleggsveier
  • oppholdsrom til togpersonell

40 jernbaneansatte flytter til Ski
Omfanget av arbeidene krever et større mannskap i nærheten av anleggsområdet. Derfor skal Jernbaneverket utvide riggkontoret i Holteveien. Fra og med midten av mars 2012 skal rundt 20 personer som jobber med utbygging av Ski stasjon ha kontor i Ski.

- Ski stasjon planlegges i nært samarbeid med to andre delprosjekter på Follobanen: Ås forbikjøringsspor og Follobanens dagsone nord for stasjonen. For å kunne ha en rasjonell planlegging, skal alle flytte til Ski. Til sammen blir vi rundt 40 personer i Holteveien, sier Brask.

Hensettingssporene har en prislapp på over 400 millioner kroner, grunnarbeider og jernbaneteknikk inkludert. Hovedarbeidene, den siste fase i ombygging av Ski stasjon, er fortsatt under prosjektering.

Reguleringsplan for Ås forbikjøringsspor
Ombygging av Ski stasjon vil medføre store anleggsarbeider, og disse vil komme i konflikt med godstrafikken gjennom stasjonen. For å unngå at persontogene blir forsinket av saktegående godstog, er det nødvendig å bygge kryssingsspor nord for Ås stasjon.

Jernbaneverket har laget og sendt til Ås kommune et forslag på reguleringsplan. Sentralt i denne planen står arealbehov og utforming av kryssingssporene. Ås kommune skal behandle reguleringsplanen 16. februar. Blir planen godkjent, kan anleggsarbeidene på Ås starte sommer 2014.

- Ås kommune skal bedømme om reguleringsplanen er dekkende for prosjektet. Går alt etter boka, skal planen legges ut på offentlig høring i slutten av februar. Det ville vært optimalt for oss, kommenterer Truls Andersen, prosjektleder for Ås forbikjøringsspor.