Bli med Jernbaneverket ned i tunnelen

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski blir Norges største jernbaneprosjekt, og mange i Follo og Oslo får Follobanen som nabo. Men hvordan er det egentlig når en jernbanetunnel bygges i nabolaget? Søndag 10. april kan alle som vil se selv.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Så tett inntil tunnelarbeidene bodde folk da Jernbaneverket bygget tunnelene mellom Sandvika og Asker. Foto: Trine Evensen/ Jernbaneverket.Jernbaneverket inviterer alle interesserte med på busstur til jernbanetunnelen som bygges mellom Lysaker og Sandvika.

- Mange er bekymret for mye når de får anleggsarbeid i nabolaget, fastslår prosjektansvarlig Anne Kathrine Kalager. - På kort sikt er det selvfølgelig plager knyttet til anleggsarbeidet som støy, støv og trafikk som opptar de fleste. Samtidig vet vi at mange lurer på om nabolaget vil se fælt ut når arbeidet er ferdig og togene begynner å gå.
 
Tunnelen mellom Lysaker og Sandvika inngår i den nye Askerbanen, og åpner i august.

 - Her kan vi vise frem en nesten ferdig tunnel, og ikke minst hvordan det ser ut ved tverrslag og nødutganger, fortsetter Kalager. De færreste har et forhold til hvordan tunnelbyggingen foregår, hva et tverrslag er og hvordan nødutgangene ser ut oppe i dagen – men det kan altså alle se ved selvsyn på denne turen. 

”Kjør” Follobanen i 3D – og spør oss!
På bussturen stiller Jernbaneverket med fagfolk som kan svare på det meste av jernbanespørsmål. 

- Alle får komme ned i tunnelen, og alle får se tverrslag og nødutganger, sier Kalager.  Alle spørsmål er velkomne, og vi serverer brus, kaffe og boller, og viser film om hvordan vi planlegger jernbane. Ikke minst blir det mulig å ”kjøre” Follobanen - det vil si i Jernbaneverkets 3D-modell av banen.

Påmeldingsfrist er 1. april, og turen vil vare fra kl 12 til ca kl 16. Ved påmelding gir Jernbaneverket beskjed om nærmeste stoppested langs ruta, og bussen kjører tilbake når turen er ferdig. Jernbaneverket ordner verneutstyr til alle.

Les mer om Lysaker-Sandvika: www.jernbaneverket.no/lysaker-sandvika