Ber om signaltilbud for Follobanen

I midten av juni vil Jernbaneverket be om tilbud på detaljplanlegging av Follobanens signalanlegg. – Vi regner med å inngå kontrakt i september, sier Truls Andersen, leder for gjennomgående jernbaneteknikk på Follobanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Truls Andersen, leder for gjennomgående jernbaneteknikk på Follobanen. Foto: Hilde Lillejord/ Jernbaneverket.Kontrakten omfatter planlegging av signalanlegg på det nye dobbeltsporet Follobanen, Ski stasjon og Ås forbikjøringsspor. Signalanlegg inn til Oslo S håndteres i en egen kontrakt som er under kontrahering. Follobanen er forventet å få det nye signalsystemet ERTMS.

- Ski stasjon og Ås forbikjøringsspor må i første omgang ha konvensjonelle signalanlegg for å kunne kombinere togtrafikk med byggearbeider, sier Andersen. Men detaljplanleggingen vil gi svar på om disse anleggene bør få innebygd mulighet for konvertering til ERTMS.

Ved ERTMS vil lokfører få signalene direkte inn i toget, og signalene som i dag står ved sporet vil forsvinne. Jernbaneverket skal bruke Østre linje på Østfoldbanen som erfaringsstrekning for å bygge ut ERTMS i Norge.  

Lang bestillingstid på anlegg
 - Tidsskjemaet for Follobanens signalanlegg er stramt, sier Andersen. Detaljplanleggingen må gjennomføres på ca 11 måneder. Å bestille og få levert et signalanlegg er en svært tidkrevende prosess.

Tilbudsforespørselen sendes ut 14. juni til kvalifiserte leverandører basert på databasen TransQ. Allerede 21. juni holder Jernbaneverket tilbudskonferanse for interesserte firmaer. Deretter er frist for å sende inn spørsmål 1. juli, mens endelig tilbudsfrist er 15. august.

- Vi vektlegger RAMSprosessene sterkt, sier Andersen, og tilbyderne må følge Jernbaneverkets nye arbeidsprosesser for signalfaget.

RAMS er en internasjonal prosesstandard, og forkortelsen står for Reliability, Availability, Maintainability og Safety. Disse prosessene skal sikre pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet.