Atkins vant kontrakt om jernbaneteknikk på Follobanen

Det danske selskapet W. S. Atkins International Ltd NUF vant det første rådgiveroppdraget for jernbaneteknisk planlegging av Follobanen. Dermed har Jernbaneverket satt ut planlegging av både grunnarbeider og jernbaneteknikk i Norges største jernbaneprosjekt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Utbyggingssjef Anne Kathrine Kalager signerer kontrakten med Managing Director Palle Beck Thomsen fra Atkins.- Dette oppdraget dreier seg om å lage en såkalt hovedplan, sier utbyggingssjef Anne Kathrine Kalager. I denne planen legger vi de jernbanetekniske premissene for Follobanen, og vi skal avgjøre hvilke systemer skal brukes på strekningen.


Kontrakten ble signert 18. juni, og omfatter alle jernbanetekniske fag: Signal, spor, tele, kontaktledning og elkraft. Elkraft omfatter igjen all strømforsyning til banen og installasjoner, mens kontaktledning er kjørestrøm for togene.


- Hovedplanen leder til viktige avklaringer innen alle fagene for hvordan systemene skal dimensjoneres, forklarer Kalager. Gjennom planen skal vi utrede hvordan fremtidens behov til sikkerhet, hastighet, trafikkmengder og publikumsfasiliteter kan imøtekommes.


- Vi er glad for å få med Atkins på laget i den videre planleggingen, og hovedplanen skal være ferdig allerede mot slutten av året. Da lyser vi ut en ny kontrakt for videre prosjektering av alle jernbanetekniske systemer på Follobanen.