Arbeider på Ski stasjon forsinket 10. april

Fra 8.-10. april jobbet Jernbaneverket med å legge inn en ny sporveksel på Ski stasjon. Arbeidet skulle vært ferdig kl 1300 den 10. april. På grunn av mer omfattende arbeid på signalanlegget enn forutsatt, ble gjenåpning for togtrafikken utsatt i flere timer. Jernbaneverket beklager ulempene for passasjerene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeider på Ski stasjon medførte buss for tog for passasjerer. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.- NSB satte opp busser for de reisende, opplyser prosjektleder for Ski stasjon, Janette Brask. Arbeidet med signalanlegget tok mer tid enn vi opprinnelig hadde planlagt, og før vi kan kjøre tog gjennom Ski stasjon igjen må vi gjøre en omfattende sluttkontroll og testing av anlegget. For oss er sikkerheten viktigst, og vi kjører ikke tog gjennom stasjonen før vi er helt trygge på at sikkerheten i systemet er 100 %.

Sporvekselen som skulle legges inn ble spesialbestilt fra Sverige, og ankom Ski allerede i fjor høst. Å legge inn en sporveksel krever grundige forberedelser, blant annet omfattende risikoanalyser og en egen søknad om tillatelse til Statens Jernbanetilsyn.

Jernbaneverket fjernet en gammel sporveksel som står i veien for nye arbeider i den sørlige delen av Ski stasjon. Den nye sporvekselen legges inn ca 280 meter nærmere stasjonsbygningen.

For å få til dette måtte skinner kappes og sveises, samt at det måtte gjøres endringer i signalanlegget. Jernbaneverket la også inn nye signalkabler i tillegg til at det ble gjort boringer på stasjonsområdet.