- Vil måle 300 eiendommer i Ski

Til nå har Jernbaneverket kontaktet 185 huseiere rundt Ski stasjon for å måle inn bygninger, og totalt skal ca 300 eiendommer registreres. - Vi måler inn Ski for å overvåke om byggearbeidene påvirker omgivelsene, forklarer prosjektleder Janette Brask.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Spunting på Ski stasjon i oktober 2010. Foto: Geir Solvin/ Jernbaneverket.Overvåkningsprogrammet har vært i gang siden 2007, og består av setningsmålinger og bygningsbesiktigelse.  Huseiere må gi tillatelse før målinger settes i gang.

Programmet utvides i flere faser i takt med byggearbeidene. Gravearbeidene som har foregått i 2010 har minimal påvirkning på bygninger rundt stasjonen.  

- Først og fremst er det arbeidene som starter neste år og de senere hovedarbeidene som kan påvirke området, sier Brask. Den siste fasen av overvåkningsprogrammet settes i gang fra 2012.  

- Grundige målinger er til alles fordel, understreker Brask. Derfor måler vi alltid et mye større område enn det er sannsynlig at arbeidene vil påvirke.  

Stor sone for målinger
Hvem som får tilbud om målinger er avhengig av faglige vurderinger av grunnforhold og beliggenhet. Sett opp mot hva slags arbeid som skal gjennomføres gir disse vurderingene en såkalt influenssone, eller påvirkningssone.  

- Dette betyr absolutt ikke at alle hus som overvåkes vil få skader, forsikrer Brask. Overvåkningen er også et verktøy som vi bruker for å styre og kontrollere byggearbeidene for å unngå skader.  

Setningsbolter monteres på grunnmuren. Disse er ca 10 millimeter i diameter, og stikker om lag en centimeter ut fra muren. Boltene kontrolleres jevnlig for å kunne avdekke eventuelle setninger i byggeperioden. De nærmeste huseiere får også tilbud om videofilming av huset for å kartlegge tilstanden.  

- Det er eksterne firmaer med spesialkunnskaper som gjør målingene, og ikke Jernbaneverket selv, sier Brask. Vi har avtale med SBV-Consult AS og Nerdrums oppmåling AS, og de sørger også for sikker oppbevaring av målinger og dokumentasjon.  

- Hvis Jernbaneverket får spørsmål om skader, får både vi og huseier tilgang på all dokumentasjon fra målingene. Da er det mulig å avgjøre om våre arbeider har forårsaket problemet, og slike vurderinger gjøres alltid av eksterne firmaer. Vi regner ikke med skader rundt Ski stasjon, men gjennom overvåkningsprogrammet kan vi være føre var.

 Ski stasjon i 2006. Siden den gang er det bygget mer i stasjonsområdet. Foto: Henning Bråtebæk.