- Trangt mellom tog og ruiner

Rådgiverfirmaet Dr. ing. Aas-Jacobsen AS fått oppdraget med teknisk planlegging av Follobanen inn til Oslo S. Ut fra Ekebergåsen kommer Follobanen inn i et et område med over 800 tog i døgnet, mengder av kulturminner og mange boliger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I dette området skal Follobanen inn til Oslo S. Foto: Jernbaneverket/ Trude Isaksen.- Vi har allerede to korridorer inn til Oslo S i planprogrammet for Follobanen, sier Janette Brask, prosjektleder for stasjon og dagsone på Oslo-Ski. Dette oppdraget omfatter videre teknisk planlegging av disse alternativene.

Inne på Oslo S passerer det over 800 tog i døgnet. Byggingen må planlegges på en måte som sikrer best mulig trafikkavvikling i anleggsperioden, og ikke minst skal både Østfoldbanen og Follobanen ha god fleksibilitet og kapasitet når arbeidene er ferdige.

Traseen for Follobanen avgjøres mot slutten av året, og nå skal Jernbaneverket og rådgiverne jobbe på spreng for å få et godt teknisk grunnlag for trasévalget. Inn mot Oslo S går den ene korridoren via Dyvekes vei, og det andre via Loenga.

Ulik påvirkning på omgivelsene
- Dette blir komplisert planlegging, understreker Brask. Her er det trangt mellom togtrafikken og ruinene! Vi har fire varianter av korridoren under Loenga, og en variant til Dyvekes vei.

I alle variantene skal trafikken gå gjennom ”Klypen” – det vil si sporene rett bak Middelalderparken, samt under Minneparken hvor Østfoldbanen går i dag. Forskjellen mellom alternativene er i hovedsak antall spor som legges i de to områdene.

- Vi skal koble oss til sporene fra 2 til 19 på Oslo S, forteller Brask. På denne måten kan Follobanen benyttes av tog som får Oslo S som endestasjon og av tog som skal gjennom Oslotunnelen. Løsningene varierer fra tre til ett spor under Minneparken, og fra to til fire spor i Klypen. I Klypen må vi legge sporene i flere ”etasjer”, og dette krever solid planlegging.

Riksantikvaren har varslet mulig innsigelse mot alle alternativene i høringsuttalelsen til planprogrammet, men skriver også at de anser mest mulig overdekking av sporene som et avbøtende tiltak.

- Dette skal vi nå se nærmere på sammen med rådgiveren, sier Janette, og vi ønsker en god dialog med Riksantikvaren om planarbeidet.

Hvorfor ny kontrakt?
Follobanen har en lang forhistorie, og tidligere var det planlagt at banen skulle bygges i to etapper: Først Rosenholm-Ski, og så Oslo S-Rosenholm. I 2007 ble det inngått en rådgiverkontrakt for dagsone som spesifikt gjaldt strekningen Rosenholm-Ski. To år senere ble det fastslått at Follobanen skal bygges i en etappe. I løpet av 2009 konkluderte Jernbaneverket med at det var nødvendig å lyse ut en separat kontrakt for innføring til Oslo S for å oppfylle formelle krav til kontraktshåndtering.