- Markedet må ruste seg for Follobanen

- Den 6. april inviterer vi til en engelskspråklig leverandørdag for Follobanen i Oslo, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektansvarlig for nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Markedet må ruste seg for Follobanen, og her ligger det store oppdrag for anleggsbransjen i de kommende årene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anne Kathrine Kalager, prosjektansvarlig for Follobanen. Foto: Hilde Lillejord/ Jernbaneverket.Akkurat nå har Follobanen flere prosjekteringskontrakter ute til prekvalifisering, samt entrepriser for Ski stasjon.  Se denne saken for mer om disse kontraktene.

- Vi ønsker økt konkurranse om oppdragene velkommen.  Samtidig ser vi at Follobanen er attraktivt for utlandet – både for rådgiver- og entreprenørfirmaer. Derfor skal vi aktivt benytte de mulighetene vi har for å gi tidlig varsel til markedet.

Omfanget av oppdragene vil bli såpass stort at norske rådgivere og entreprenører må bygge seg opp for å bli konkurransedyktige, mens utenlandske firmaer kan trenge tid til å sette seg inn i norsk regelverk.

- Jernbaneverket gjør en jobb for å oversette teknisk dokumentasjon og rapporter fra prosjektet til engelsk.  Målet vårt er å velge de beste rådgiverne og entreprenørene for å bygge Follobanen, og da må konkurranseevnen være til stede i markedet.

Planleggingen er satt ut
Hittil har Follobanen satt ut all prosjektering av grunnarbeider. Også innen jernbanetekniske fag setter vi ut planleggingen, med unntak av Ski stasjon som fortsatt er prosjektert internt. 

- Den første jernbanetekniske prosjekteringskontrakten gikk til Danmark, opplyser Kalager, og det er også inne sveitsiske firmaer for å vurdere om tunnelboring er hensiktsmessig for tunnelarbeidene. For prosjektering av grunnarbeider har vi pr nå kontrakter med flere av de største, norske rådgiverfirmaene.   

Fakta om Oslo-Ski
Follobanen er et 22 kilometer langt, nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. 19 kilometer av banen legges i to separate tunnelløp. Det blir omfattende arbeider inn mot Oslo S og inn til Ski stasjon. På Ski stasjon er første byggetrinn i gang, og hele stasjonen skal utvides og bygges om. 

Påmeldingsfrist for leverandørdagen: 21. mars. Se invitasjon til høyre i denne saken, og send påmelding til follobanen@jbv.no 

Møte vil foregå på Choice Quality Hotel 33. For veibeskrivelser, se hotellets nettside.

 Follobanen: Norges lengste togtunnel gir jobb for entreprenører. Ski stasjon, dagsonen i Ski og innføringen til Oslo S er også anseelige oppgaver. Illustrasjon: ViaNova/ Aas-Jacobsen.