Nyheter og naboinformasjon

 • Ski: Kontrakt til Baneservice

  Jernbaneverket har inngått kontrakt med Baneservice AS i forbindelse med utbygging av Follobanen. Entreprise Ski 02 omhandler forberedende arbeider for en total ombygging av Ski stasjon.

  Ingressbilde
 • Slik blir nye Ski Stasjon

  Ski Stasjon har alltid vært navet på Ski. Når den nye Ski Stasjon står ferdig i forbindelse med Follobaneprosjektet får den en enda mer sentral og visuell rolle – dag som natt.

 • Stenger for storjobb på Ski stasjon

  Fra og med lørdag 23. november fram til natt til mandag 2. desember stenges Østfoldbanen mellom Ski og Vestby. Årsaken er omfattende arbeider på Ski stasjon, hvor Jernbaneverket bygger nye spor for hensetting (parkering) av tog.

 • Follobanen forbereder flere kontrakter på Ski

  Den siste av to kontrakter for Follobanens forberedende arbeider på Ski ble den 15. juli lagt ut i markedet. Det er forventet at kontraktene vil bli signert i november og arbeidene skal etter planen starte opp like etter kontraktsinngåelse.

 • Sommerarbeidene på Ski stasjon

  Jernbaneverket utsetter ombyggingen av signalanlegget og sporomleggingen ved Ski stasjon, men det blir likevel stor aktivitet på Østfoldbanen i perioden hvor togene erstattes med buss.

 • Ski vendespor sør: Offentlig ettersyn av reguleringsplan

  Plan- og byggesaksutvalget i Ski kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for vendespor Ski sør ut på offentlig ettersyn. Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om planen torsdag 22. august.

 • Borer fundamenter mellom Ski og Ås

  I tiden framover skal Jernbaneverket bygge en ny kabelkanal langs sporene mellom Ski og Ås. For å lage fundamenter til kabelkanalen vil et skinnegående boretog være i sving på strekningen hver natt fra 12. mars til slutten av april.

 • Første møte med naboer til vendespor Ski sør

  Vendesporet som skal bygges sør for Ski stasjon vil ikke få mange naboer. Men de få som bor i nærheten av planområdet er mest opptatt av at støyen fra jernbanen ikke skal bli verre.

 • – 17. mai og julaften på samme dag

  Kommunestyret i Ski godkjente onsdag 5. desember Follobanens reguleringsplaner. Kommunen kaller vedtaket “en viktig etappeseier” mot målet om nytt dobbeltspor og ny jernbanestasjon.

 • Varsler planarbeid for nytt vendespor i Ski

  Jernbaneverket har startet planarbeidet for bygging av ett nytt jernbanespor sør for Ski stasjon. Sporet skal brukes til å snu lokaltogene under ombygging av stasjonen.