Nyheter og naboinformasjon

 • Forberedende arbeider avsluttet

  Punktum er satt for de forberedende arbeidene for Follobanen på Ski, og spanske Obrascón Huarte Lain S.A. er i gang med å planlegge hovedarbeidene.

 • Kontrakten for EPC Ski er signert

  Jernbaneverket og spanske Obrascón Huarte Lain S.A. har signert den tredje totalentreprisen for byggingen av Follobaneprosjektet, som er Norges største samferdselsprosjekt.

 • Innstilling for EPC Ski er klar

  Jernbaneverket har innstilt det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. til å gjennomføre totalentreprisen for bygging av nye Ski stasjon og dagsonen mellom Langhus og Ski. Dette er den tredje av i alt seks store EPC-kontrakter for bygging av Follobanen mellom Oslo og Ski.

 • Spuntarbeidene på Ski stasjon

  Forberedelsene til Follobanen kan både høres og sees på Ski stasjon nå i juli, og støyen fra spuntarbeidene kan i perioder være krevende for de reisende. Arbeidene ved Ski stasjon har nå pågått i et par uker, og fremdriften går som planlagt.

 • Vi beklager støyen!

  Spuntarbeidene på Ski stasjon er i full gang, og dette betyr en krevende situasjon for de reisende og omgivelsene rundt Ski stasjon. Jernbaneverket beklager ulempene for publikum, og har iverksatt en rekke tiltak for å gjøre støyen mindre plagsom.

 • Snart klart for hovedarbeider - Follobanen i Ski

  Forberedende arbeider til Follobanen i Ski har pågått for fullt siden tidlig i 2014, og vil fortsette frem til september i år. Fremdriften går som planlagt, og anlegget vil være klart slik at hovedarbeider kan starte fra høsten.

 • Nabovarsel - Ski stasjon sommeren 2015

  Fra 29. juni og ut juli vil det foregå anleggsarbeider på vestsiden av Ski stasjon, og togtrafikken avvikles fra spor 1 og 2.

 • Ski: Arbeid avsluttet for å gi plass til flere spor

  Det store arbeidet med Skeidarbygget ved Ski stasjon er avsluttet og gangveiene på øst- og sørsiden av bygget er åpnet igjen. Det er gjort klart for et større sporområde på Ski stasjon.

 • Film: Hva skjedde da togene stod?

  Se Follobanens film om en noe uvanlig flyttejobb påsken 2015: I løpet av en uke ble 60 meter skinner på Østfoldbanen demontert, 5.500 kubikk masser gravd ut og en kulvert på 900 tonn trillet inn på spesialvogner.

 • Follobanens arbeider i påskebruddet

  Påskeferien betyr lange arbeidsdager for mange langs jernbanen. Mellom Langhus og Ski stasjon skal det settes inn en undergang (betongkulvert) under Østfoldbanen. Denne skal etter hvert erstatte de to broene ved Roås og Endsjø. Ved Ski stasjon blir det utført jernbanetekniske arbeider.