Nyheter og naboinformasjon

 • Ski: Nabovarsel om arbeid i påsken

  Jernbaneverket og entreprenørselskapet OHL vil i påsken utføre bygge- og anleggsaktiviteter i forbindelse med riving av Nordbyveien bro i Ski sentrum. Arbeidene vil medføre støy og endringer for syklister, gående og bilister.

 • Follobaneprosjektet besøkte skoleklasser i Ski

  Presentasjonen fra møtet med 5.-7. trinn på Hebekk skole i Ski er nå lagt ut.

 • Vellykket start på arbeidene i Ski

  En rekke arbeider vil utføres i Ski sentrum i tiden fremover som følge av utbyggingen av Follobanen. Denne helgen fikk Jernbaneverket en god start på det store anleggsarbeidet da gangbroen ved Nordbyveien bro ble revet.

 • Startskudd for riving av bro i Ski sentrum

  Siste helgen i februar vil gangbroen ved Nordbyveien bro i Ski sentrum rives. Rivingen er det første av en rekke arbeider som skal utføres i Ski sentrum i tiden fremover.

 • Nabovarsel om arbeider i Ski sentrum

  Arbeidet med ombygging av Nordbyveien bro starter opp siste helgen i februar med riving av gangbroen. Arbeidet vil også medføre at gangbro blir revet og Nordbyveien stenges for trafikk.

 • Storinnrykk på informasjonsmøte i Ski

  Over 200 interesserte tilhørere møtte opp da Jernbaneverket arrangerte informasjonsmøte om Follobanens arbeider i Ski torsdag 4. februar.

 • Velkommen til åpent møte om Follobanen i Ski

  Snart vil nye anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av Follobanen i Ski starte opp. I den anledning inviterer Jernbaneverket til åpent informasjonsmøte 4. februar (ny dato).

 • Hogging av trær

  I uka før jul starter hogging av trær og fjerning av vegetasjon innenfor anleggsområdet til Follobanen i Ski. Naboer må dessverre forvente noe støy fra disse arbeidene.

 • Arbeider på riggområdet på Kvakestad

  Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL) etablerer seg med boligrigg, kantine, kontorer, lager og parkeringsplass på riggområdet på Kvakestad i Langhus. Arbeidene starter uka før jul, og OHL flytter inn i februar 2016.

 • Hovedarbeidene har startet

  Hovedkontrakten EPC Ski er i gang, og i disse dager blir det sendt ut et eget nyhetsbrev for Ski. Her orienterer vi om arbeidene fremover, og inviterer til åpent møte i februar 2016 for alle interesserte.