Nyheter og naboinformasjon

 • Kontrakt signert for arbeider ved Oslo S

  Jernbaneverket og Skanska Norge AS har signert kontrakt for arbeider med Follobanen ved Oslo S.

 • Ny kontrakt utlyst for arbeid ved Oslo S

  Jernbaneverket har lyst ut kontrakt for arbeid med Follobanens innføring til Oslo S. Etter en revurdering av markedsstrategien er arbeidet ved Oslo S delt opp i flere kontrakter.

 • Kontrakt Oslo S: Konkurranse avlyst

  Jernbaneverket har avlyst tilbudskonkurransen om Follobanens innføring til Oslo S på grunn av manglende konkurranse. Bare en entreprenør la inn tilbud. Jernbaneverket utarbeider nå en revidert strategi for å sikre bedre konkurranse om arbeidene.

  Follobanen - oversiktsbilde fra Oslo S (illustrasjon: Jernbaneverket/ViaNova)
 • Tidsreise for statssekretær

  Funn fra Follobanens arkeologiske felt ved Middelalderparken vekker oppmerksomhet og prosjektet har fått besøk blant annet fra Klima- og miljødepartementet og Riksantikvarens kontor.

 • Oslo S: Forberedelser i rute

  Ved Oslo S forberedes området før Follobanens hovedarbeid starter opp neste år. Allerede i 2013 begynte forberedelsene som skal til før en stor-entreprenør rykker inn i det viktige stasjonsområdet.

 • Spennende arbeider på Follobanen

  Når togene står jobbes det for fullt på jernbanen. I sommer starter Follobanen arbeidene med en ny tunnel ved Ski og ved Oslo S er en ny bro på plass. Se video av broen som heises på plass.

 • Prekvalifiseringen avsluttet for Follobaneprosjektet

  Selskaper fra hele Europa har deltatt i prekvalifisering for å kunne konkurrere om de to siste totalkontraktene for bygging av Follobanen. Både norske og internasjonale selskaper er valgt ut.

 • Hvem bygger Follobanen inn mot Oslo S?

  Prekvalifisering for den tredje av totalt fire totalentrepriser for bygging av Follobanen, er nå lagt ut i markedet. Jernbaneverket søker entreprenører i det norske og internasjonale markedet.