Follobanen sikrer din eiendom

I løpet av 2013 starter Jernbaneverket med besiktigelser av eiendommer langs traséen til den nye Follobanen. Sikring av eiendommer og øvrige nærområder mot eventuelle skader er svært viktig for Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Målet med dette arbeidet er å dokumentere dagens situasjon på og rundt eiendommer langs hele traséen. Med dette som grunnlag kan det settes inn tiltak for å hindre eventuelle skader. I tillegg har alle parter god dokumentasjon dersom uhellet skal være ute.
 
Viktig å forebygge skade
Besiktigelsen av hus og eiendommer skal avdekke feil og svakheter som må rettes opp eller tas hensyn til før byggingen av tunnelen starter. Dette skjer ved at hus og eiendom blir filmet både utvendig og innvendig, for å sikre god dokumentasjon av nå situasjonen.
Nulltoleranse i forhold til slike skader er Jernbaneverkets klare mål i alle utbyggingsprosjekter, og det er hva Follobanen jobber mot.

Hvilke eiendommer blir sjekket?
Hvilke eiendommer som blir besiktiget avhenger av flere faktorer. Eiendommens nærhet til Follobanens trasé og grunnforhold i de forskjellige områdene, er viktige faktorer. Grunnforhold gjelder blant annet om eiendommen ligger på løsmasser eller fast fjell, samt om fjellets beskaffenhet på de enkelte steder er god.
I tillegg til undersøkelser av eiendommene er det også viktig for Follobanen å snakke med eierne for å få kjennskap til eiendommens tilstand i dag og dens forhistorie. Jernbaneverket presiserer at gjennomføringen en slik besiktigelse vil skje i samarbeid med eier og at godkjennelse hentes inn før den gjennomføres. Aktuelle eiere vil bli kontaktet i god tid før besiktigelse finner sted.

Godt i gang med undersøkelser
Flere typer undersøkelser er allerede satt i gang og vil pågå gjennom hele utbyggingsperioden.

Langs hele traséen er det hittil boret 90 brønner som måler grunnvannsnivået og totalt er nesten 10 000 nivelleringsbolter slått inn i grunnmurer. Fra brønnene skal grunnvannsnivået overvåkes. En endring i grunnvannsnivået kan føre til setninger (heving eller senkning) av grunnen og det i sin tur kan føre til skade på eiendom.

Nivelleringsbolter blir satt inn for å få nøyaktige målinger av hvorvidt en grunnmur har hevet eller senket seg i løpet av byggeperioden. I områder hvor hus er fundamentert på løsmasser kan heving og senking forekomme naturlig, og akseptabelt nivå er heving eller senkning inntil 2 millimeter. Jernbaneverket setter inn nivelleringsboltene i god tid før prosjektet starter for å få med de naturlige setninger i bakken. Da har både eier og Jernbaneverket et godt kunnskapsgrunnlag før hovedarbeidene starter opp.