Miljø og klima

  • Miljøriktige skinner gir mindre klimagassutslipp

    Innkjøp av markedets mest miljøvennlige skinner til den nye Follobanen vil spare klimagassutslipp tilsvarende årlig utslipp fra 2000 personbiler. Det viser nye beregninger fra Jernbaneverket.

  • Follobanen sikrer din eiendom

    I løpet av 2013 starter Jernbaneverket med besiktigelser av eiendommer langs traséen til den nye Follobanen. Sikring av eiendommer og øvrige nærområder mot eventuelle skader er svært viktig for Jernbaneverket.