Konseptrapporter

Her kan du laste ned de fire rapportene om Follobanen fra Det Norske Veritas og samarbeidspartnerene Samfunns- og Næringslivforskning AS og Møreforskning AS.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kolbotn stasjon sett fra syd. Østfoldbanen skal ha stopp på Kolbotn i fremtiden, uansett hva som besluttes for Follobanen. Foto: Jernbaneverket.Den samfunnsgeografiske analysen, transportanalysen og den samfunnsøkonomiske analysen danner grunnlaget for Hovedrapporten. Den sistnevnte summerer opp de andre rapportene, og konkluderer i en anbefaling fra rådgiverne om å ikke velge alternativet med stasjon på Kolbotn for Follobanen.