Oppstart av reguleringsarbeid ved Åsland

Bygging av Follobanen med 4 tunnelboremaskiner fra Åsland krever et større anleggsområde enn tidligere varslet. Jernbaneverket har startet en ny reguleringsplanprosess for å sikre de nødvendige arealer for byggefasen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Bruk av tunnelboremaskiner for bygging av Follobanen krever utvidet reguleringsplan i Oslo og nye reguleringsplaner i Ski og Oppegård. Bildet til venstre viser en tunnelboremaskin i full gang i Sverige. Foto: TrafikverketI oktober 2012 besluttet Jernbaneverket at tunnelen for den nye Follobanen skal bygges ved bruk av 4 tunnelboremaskiner (TBM) som drives fra et anleggsområde på Åsland i Oslo kommune. To maskiner skal bore sydover til tunnelpåhugget ved Langhus, og to maskiner skal bore nordover til Bekkelaget, eventuelt noe videre.

Men bruk av 4 TBM krever flere tverrslagstunneler mellom Åsland og selve jernbanetunnelen, samt et større bergrom (også kalt fjellhall) som er nødvendig for å få en rasjonell og effektiv drift av anleggsområdet.

– Arealbehovet har endret seg etter at vi valgte 4 tunnelboremaskiner som drivemetode. TBM innebærer et større anleggsområde, flere tverrslagstunneler og mer aktivitet på Åsland. Men vi har endret traséen for disse tverslagstunelene, og vi har kommet enda lenger unna den nærmeste bebyggelsen, sier Svein Sørheim, leder for offentlig plan på Follobanen.

Den igangsatte planprosessen berører i alt tre kommuner. I Oppegård og Ski ligger planområdet under bakkenivå og i Oslo er det behov for et større anleggsområde på Åsland.

– Vi jobber nå for å få godkjent reguleringsplanen i alle kommunene rundt sommer 2013. Etter det vil det nødvendige arealet på Åsland være klart for bygging, sier Sørheim.