Godkjent reguleringsplan i Oppegård

Oppegård kommune har godkjent Follobanens reguleringsplan. I vedtaket påpeker kommunen sine bekymringer rundt økt anleggstrafikk, uttransportering av steinmasser, og behovet for å koble Follobanen til godsterminalen på Alna.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I Oppegård kommunen går det nye dobbeltsporet dypt i tunnel. Likevel er kommunestyrets vedtak tydelig på følgende punkter:

  • Anleggstrafikken gjennom kommunen skal unngås.
  • Kommunen fraråder utskiping av steinmasser ved Ljansbruket av hensyn til miljø, kulturminner og friluftsinteresser.
  • Forbindelsen mellom Follobanen og godsterminalen Alnabru må prioriteres.

– Vi tar dette med oss videre i planleggingen. Selv om vi har brukt masse tid og ressurser på å utrede disse temaene, er de fortsatt relevante også for kommunene Oslo og Ski. Vi skal jobbe videre med å finne bedre og miljøvennlige løsninger, sier miljørådgiver Sigrun Tytlandsvik.

Viktig vedtak
Godkjenning av denne reguleringsplanen er en nødvendig brikke i den offentlige planprosessen for Follobanen.

–Oppegård kommune har jobbet selvstendig og lagt ned mye arbeid i planprosessen. De har visst stor integritet og effektivitet, noe vi setter stor pris på, sier Tytlandsvik.

Ved offentlig ettersyn av reguleringsplanen ble det mottatt 11 høringsuttalelser, fire av dem fra offentlige etater, og syv fra lag og organisasjoner.

Kommunens vedtak finner du til høyre i denne saken.