Planer og publikasjoner

  • Konsept for Oslo-Ski

    Her finner du Jernbaneverkets sluttrapport fra konseptvurderingen av Follobanen.

  • Konseptrapporter

    Her kan du laste ned de fire rapportene om Follobanen fra Det Norske Veritas og samarbeidspartnerene Samfunns- og Næringslivforskning AS og Møreforskning AS.