Planer og publikasjoner

 • Endring for del av reguleringsplan ved Roås

  Endringen i reguleringsplanen gjelder utforming av kryss i Langhusveien for vei til Roås og vei til Kvakestad, samt tilgrensende arealer. På grunn av forventninger om mindre anleggstrafikk skal disse kryssene bygges som t-kryss.

 • Åsland: Høring avsluttet for 4 TBM

  Høringsfristen for utvidelse av anleggsområdet til Follobanen på Åsland gikk ut 3. februar. Oslo Kommune og Jernbaneverket har mottatt flere bemerkninger som blir gjennomgått i disse dager.

 • Godkjent reguleringsplan for Follobanen

  Bystyret i Oslo har enstemmig vedtatt reguleringsplan for Follobanen. Godkjent regulering av traséen som skal gå gjennom tre kommuner, er dermed på plass.

 • Ski vendespor sør: Offentlig ettersyn av reguleringsplan

  Plan- og byggesaksutvalget i Ski kommune har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for vendespor Ski sør ut på offentlig ettersyn. Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om planen mandag 26. august klokken 18.30 i Holteveien 5.

 • Ny reguleringsplan til offentlig ettersyn

  Ski kommune har lagt ut til offentlig ettersyn Follobanens reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland.

 • Varsler planarbeid for nytt vendespor i Ski

  Jernbaneverket har startet planarbeidet for bygging av ett nytt jernbanespor sør for Ski stasjon. Sporet skal brukes til å snu lokaltogene under ombygging av stasjonen.

 • Nyhetsbrev Oslo

  Se nyhetsbrevet som ble sendt ut til ca. 21000 husstander i Oslo i november 2012. Her kan du lese mer om følgende saker: Regulering av Follobanen, den nye Middelalderparken, valg av tunnelboremaskiner, rigg- og anleggsområder, Follobanen vinner miljøpris, og sikring av din eiendom.

 • Oppstart av reguleringsarbeid ved Åsland

  Bygging av Follobanen med 4 tunnelboremaskiner fra Åsland krever et større anleggsområde enn tidligere varslet. Jernbaneverket har startet en ny reguleringsplanprosess for å sikre de nødvendige arealer for byggefasen.

 • Godkjent reguleringsplan i Oppegård

  Oppegård kommune har godkjent Follobanens reguleringsplan. I vedtaket påpeker kommunen sine bekymringer rundt økt anleggstrafikk, uttransportering av steinmasser, og behovet for å koble Follobanen til godsterminalen på Alna.

 • Reguleringsendring for Ski stasjon

  Jernbaneverket varsler om enkelte endringer i reguleringsplanforslaget for Ski stasjon ved Nordbyveien 2-6. Endringen er ute til offentlig ettersyn til 1. november.