ERTMS – prekvalifisering satt i gang

Jernbaneverket har satt i gang med prekvalifisering av potensielle ERTMS-leverandører. Det kommer som følge av gode skussmål i ekstern kvalitetssikring (KS2) av det store fornyelsesprosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I mars 2016 mottok Jernbaneverket også en etterlengtet beskjed fra Brussel: EUs overvåkingsorgan ESA har godkjent Norges forslag på økonomiske støtteordninger til eiere av gods- og persontog med fast virksomhet i landet. Som kjent må kjøretøyseiere bygge om materiellet sitt til ERTMS, og kostnaden kan påvirke både selskapenes økonomi og ERTMS-prosjektets fremdrift.

– Det er ikke hverdagskost å sanke så store milepæler nesten samtidig. I KS2-rapporten stiller de eksterne konsulentene seg bak våre strategiske valg, og uttrykker seg riktig positivt om arbeidet som er gjort. ESAs godkjenning av støtteordningen for ombygging av tog skaper forutsigbarhet for både kjøretøyseiere og leverandørmarkedet, kommenterer Sverre Kjenne, direktør for Signal og tele.

– Dette er riktig gode nyheter for å holde planlagt fremdrift. Gratulerer til alle som har jobbet hardt for å nå denne milepælen!, sier Sverre.
Se opp for denne pilen. ERTMS-markøren er blitt kjennemerket til det nye signalsystemet i Norge og resten av Europa. Til venstre i bilde prosjektsjef Eivind Skorstad, og direktør i Signal og tele, Sverre Kjenne. (Foto: Jernbaneverket/Roka.)

Prosjektsjefen: Mange har sett fram til dette
Leder av ERTMS-prosjektet Eivind Skorstad ser fram til endelig kunne seile av gårde med fornyelsesprosjektet. Det er mange jernbanestrekninger som trenger nytt signalanlegg samt flere utbyggingsprosjekter som gjerne vil få det felleseuropeiske signalsystemet på plass før åpning.

– Jeg er veldig glad for at vi har nådd disse milepælene. Selv om prosjektet har et langt perspektiv, er behovet prekært på enkelte jernbanestrekninger. Samtidig har vi dårlig tid for å kunne levere nye ERTMS-anlegg til enkelte prosjekter, sier Skorstad.