Elektrifisering Hønefoss-Follum

Bane NOR skal elektrifisere industrisporet mellom Hønefoss og Follum i Ringerike kommune. Prosjektet startet senhøsten 2018 og er planlagt ferdig sommeren 2019. Når tømmeret kan fraktes med elektrisk lokomotiv, vil skogindustrien spare tid og penger. For naboene vil det bety reduserte utslipp og mindre støy fra togene.

 

Juni 2019: Den nye kontaktledningen er på plass mellom Hønefoss og Follum. (Foto: Ingunn Halvorsen)