Drammensbanen: Asker vendespor

Når frekvensen på lokaltogene mellom Asker og Oslo S skal øke fra 4 til 6 lokaltog i timen må kapasiteten for å vende tog på Asker stasjon økes. Derfor foreslår Bane NOR å etablere et nytt vendespor parallelt med Spikkestadbanen på Asker stasjon.

Etter planen kan vendesporet på Asker se slik ut.

I tillegg til vendesporet planlegger vi flere tiltak på stasjonen, med mål om å gi en økt fleksibilitet i togavviklingen på og gjennom Akser stasjon. Dette bidrar til å redusere risikoen for forsinkelser i togtrafikken.

Forslaget til reguleringsplanen for Asker vendespor ligger ute til offentlig ettersyn, med frist for innspill 22. oktober 2021. Se reguleringsplanen og mer om hvordan du sender dine innspill på Asker kommunes nettsider.

I forbindelse med høring av reguleringsplanen hadde Bane NOR et åpent digitalt møte 11. oktober, der vi informerte om prosjektet og planforslaget. Her var det også mulighet til å stille spørsmål skriftlig.

Klikk på denne lenken for å se opptak av møtet