Invitasjon til nabomøte

Bane NOR inviterer beboere og grunneiere i Sørsvevegen og nedre del av Bælafaret til et informasjonsmøte om utbyggingen av nytt område for parkering av tog på Hove.

Oversikt over området. (Illustrasjon: Bane NOR)

Parkeringsområdet skal bygges mellom Dovrebanen og E6, avgrenset i nord av Fv. 2522 Storhovearmen og i syd av dagens driftsbase for skinnegående arbeidsmaskiner. Prosjektet innebærer også noe ombygging langs eksisterende spor sydover fram til elva Bæla.  Se nettsidene våre www.banenor.no/hove for mer informasjon. 

Møtet er primært for beboere og private grunneiere. Vi vil blant annet informere nærmere om hensikt og omfang av prosjektet, tidsplan for arbeidene, samt kartlegging av støytiltak på nærliggende eiendommer.  

Møtet avholdes torsdag 19. mai klokken 18.00. Møtet holdes på Stasjonen hotell ved Lillehammer stasjon.

Vi ber om påmelding til oln@banenor.no innen fredag 13. mai. Bruk også denne mailadressen hvis du ikke har anledning til å være med, men kan tenke deg å avtale en prat på et annet tidspunkt. 

Vel møtt!  

Med vennlig hilsen 
Morten Berg 

Prosjektleder 
Bane NOR