Informasjon til leverandørmarkedet

Bane NOR har besluttet totalentreprise som kontraktsform for utbyggingen av togparkering på Hove.

Oversikt over planområdet. (Illustrasjon: Bane NOR)

Det forventes investeringsbeslutning mot slutten av første halvår i år, og vi tar sikte på å kunngjøre totalentreprise for togparkering Hove i oktober 2022.

I mars ble det avholdt markedsdialog, hvor seks aktuelle entreprenører deltok i 1:1-møter på Teams som varte i én time. Her finner du Bane NORs presentasjon fra disse møtene. Presentasjonen er oppdatert med svar på noen spørsmål som kom i møtene.

Kontaktperson i Bane NOR er kontraktsrådgiver Karin Berg Bakk, karin.berg.bakk@banenor.no.