Informasjon til leverandørmarkedet: Utlysning utsatt til nyttår

Utlysningstidspunkt for Hove hensetting på Lillehammer er forskjøvet til nyåret.

Det nye hensettingsområdet skal bygges i dette området nord for Lillehammer. (Foto: Olav Nordli)

Hove hensetting har over en lang periode hatt fokus på å finne beste løsning for Bane NOR og våre kunder. Vi har den siste tiden fullført konkurransegrunnlaget, men det viser seg at vi nå har påvist ytterligere optimaliseringer av prosjektet.

Denne optimaliseringen er så vesentlig at prosjektet har behov for å realisere dette før vi går ut i markedet. Derfor har prosjektet besluttet å utsette utlysning da dette innebærer at vi må gjøre en intern kontroll, noe som videre medfører at vi må gjøre endringer i konkurransegrunnlaget. Prosjektet beklager de ulemper dette måtte medføre.

Av hensyn til leverandører velger vi ikke å utlyse rett før jul, men ser for oss ny utlysningsdato tidlig på nyåret.