Oppdatert informasjon til leverandørmarkedet

Bane Nor har som mål å utlyse Hove hensetting i løpet av oktober 2022. Prosjektet jobber nå med å få endelig investeringsbeslutning på plass.

Hensettingssporene skal bygges i dette området ca. tre kilometer nord for Lillehammer sentrum. (Foto: Olav Nordli)

Prosjektet vil bli utlyst som en totalentreprise med fokus på samhandling og bruk av Virtual Design and Construction (VDC). Det skal bygges med Thales signalanlegg. Prosjektet skal være innovativt og lete etter optimaliseringer og nye løsninger.

Bane NOR jobber mot å få fossilfrie anleggsplasser i 2025. På vei mot dette skal prosjektet CEEQUAL- sertifiseres som minimum GOOD. I den sammenheng ønsker prosjektet en maskinpark med minimum 25% fossilfrie maskiner og at hovedtyngden av persontransport knyttet til anlegget skal være fossilfri.

Hove hensetting skal bygge 16 hensettingsplasser. Vann- og septiktømming skal skje med bil, og det skal bygges en stålrampe mellom to spor for å ivareta vask og vedlikehold av togsett.

Det skal reises et servicebygg i størrelsesorden 175 kvm og et teknisk bygg på 130 kvm. Prosjektet skal bytte ut kontaktledningsmaster opp til Fåberg og hente strøm til anlegget fra Fåberg omformer.

Ettersom prosjektområdet er innenfor sikringssonen for drikkevann, vil det bli stilt en del krav om håndtering av overvann og miljøoppfølging. Det skal blant annet etableres tett membran under to spor for å ivareta hensetting av ikke-elektriske tog.

Prosjektet skal tas i bruk i september 2025.

Oversikt over planområdet (Illustrasjon: Bane NOR)