Vedtok kommunedelplanen for Hjellum

Kommunestyret på Hamar vedtok onsdag 27. mai kommunedelplanen for parkering av InterCity-tog ved Hjellum. Neste fase i prosessen er reguleringsplanen. Der blir detaljplanlegging og beboermedvirkning en del av arbeidet. Anlegget skal stå klart samtidig med dobbeltsporet til Åkersvika.

Foto: Bane NOR

Kommunedelplanen, som ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer, legges nå til grunn for det kommende arbeidet med reguleringsplanen. Planen ble vedtatt med tilleggspunker om Sørli, planskilt kryssing og turvei.

-  Vi er glade for at Hamar kommune har godkjent Hjellum som sted for togparkering. Nå er det viktig å fortsette arbeidet sammen med beboerne og kommunen om å tilpasse løsningene i lokalmiljøet, sier prosjektleder Morten Ullnæss i Bane NOR.

Som en del av den politiske behandlingen er det også utarbeidet et merknadsdokument. Der ligger det svar på alle innspillene som er kommet underveis i høringsprosessen.

Du finner både merknadsdokumentet med svar på alle innspill og all annen dokumentasjon i saken når du går inn på Hamar kommunes nettsider. Du følger lenken til kommunens møtekalender i artikkelen du kommer til. Velg deretter saken om togparkering (PS 0131/20).

Vi har også lenket direkte til kommunens saksfremlegg, planbeskrivelsen og merknadsdokumentet.

Når skal alt være klart?
Parkeringsanlegget skal være klart til det nye dobbeltsporet til Åkersvika står ferdig. Da får de reisende med toget et bedre tilbud med flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo.

Her kan du også se en kort informasjonsfilm om hvorfor togparkering er viktig for det totale togtilbudet.