Anbefaler togparkering øst for Hamar

Bane NOR vil ha et anlegg for togparkering langs Rørosbanen. Etableringen av et slikt anlegg er nødvendig for å ta ut effekten av det nye dobbeltsporet som skal stå ferdig til Åkersvika innen 2026. Da blir det to tog i timen mellom Oslo og Hamar, og tre i rushtrafikken.

Bane NOR har lagt fram sin innstilling for nytt dobbeltspor gjennom Hamar. I innstillingen anbefaler Bane NOR å bygge i vest med en styrking av dagens stasjon. Samtidig frarådes øst. Bildet er fra prosjektsjef Lars Eides orientering for politikerne.

Togparkering, eller hensetting, er en del av denne innstillingen, men dette perpsektivet har havnet noe i skyggen av de to nevnte trasevalgene med tilhørende diskusjoner. 

Foreslår konkret plassering
Imidlertid er det gjort et godt stykke arbeid med å utrede mulighetene for et parkeringsanlegg for jernbane øst for Hamar. Bane NOR mener en slik togparkering bør ligge på Skattumshagan, ikke så langt fra Hjellum. Og vi anbefaler en konkret plassering i terrenget. En realisering av dette alternativet er avhengig av at første del av Rørosbanen elektrifiseres. Prosjektet ligger inne i gjeldende Nasjonal transportplan.

Når det gjelder hensetting er det utarbeidet tre innholdsmessig like alternativer som koster det samme. Bane NOR anbefaler alternativet som ligger på sørsiden av Rørosbanen, det som tar minst matjord og som er best tilpasset terrenget og omgivelsene.

Spørsmålet om hensetting skal behandles sammen med resten av Bane NORs innstilling av kommunestyret til våren.

Det er forøvrig laget en egen film om hensetting som du kan se via denne lenka. Filmen forklarer hensikten med slike anlegg, og hva som skjer i arbeidet med å klargjøre togene for nye turer.

Videre prosess
Etter at kommunen har fått oversendt forslaget, vil det komme en høringsperiode fra 21. desember som avsluttes i midten av februar. Planlagt sluttvedtak i kommunestyret er beregnet til mai 2020.