Togparkering engasjerte på åpent møte

Må anlegget ligge her, hva betyr reduksjonen i parkeringsareal i praksis og hvorfor var ikke reduksjonen i antallet plasser avklart før planene ble sendt på høring. Spørsmålene var mange da Hamar kommune og Bane NOR orienterte om planene onsdag 22. januar 2020.

Prosjektsjef Lars Eide i Bane NOR orientert de fremmøtte på Lovisenberg skole om planene for togparkering på Skattumshagan på Hjellum.
Du finner hele presentasjonen fra informasjonsmøtet om togparkering på Skattumshagan her.

Han kunne også fortelle at reduksjonen i antallet parkeringsplasser fra 20 til 12 bunner i Jernbanedirektoratets nye organisering av togtilbudet på Østlandet. Den har redusert behovet for parkering for InterCity-tog fra 20 til 12 plasser når det sammenhengende dobbeltsporet fra Oslo til Åkersvika står ferdig i 2026.

- Vi ser at denne informasjonen med fordel kunne kommet tidligere, men den konkrete reduksjonen i antallet plasser (tallet 12) ble ikke kjent før rapporten ble offentliggjort i begynnelsen av januar og da hadde planen allerede vært på høring siden før jul, fortalte prosjektsjef Eide. 

For øvrig er både Hamar kommune og Bane NOR godt fornøyde med at Jernbanedirektoratets nye organisering har ført til besparelse av dyrka mark. Reduksjonen i forhold til planen som er sendt ut på høring er på rundt 50 dekar, fra ca. 64 til ca. 15.

Møtedeltakere i samtale med representant fra Bane NOR i etterkant av møtet.

Spørsmål fra salen
Etter presentasjonen ble det åpnet for spørsmål fra salen, både til kommunen og Bane NOR. Det ble spurt om togparkeringen kan flyttes nå som det kreves mindre areal. Til dette svarte Lars Eide at arealreduksjonen ikke får betydning for de vurderingene Bane NOR har gjort. Avstanden til Hamar stasjon er fortsatt viktig og denne plasseringen gir lav grad av tomtogkjøring.  

De rundt 40 fremmøtte på folkemøtet var også opptatt av å få nye støyberegninger og mer informasjon om hva slags støytiltak som blir benyttet ettersom anlegget vil være i drift hele døgnet. Det ble også uttrykt ønske om sikre krysningspunkter for myke trafikanter, spesielt med tanke på barn og unges ferdel i lokalområdet. Dette blir fulgt opp når Bane NOR skal behandle og besvare alle innspillene som kommer i høringen, og det danner grunnlaget for den videre behandlingen frem mot fasen med reguleringsplanarbeidet.

Hvorfor må vi ha togparkering?
Denne filmen viser hvorfor vi må ha togparkering.

Bakgrunn for reduksjonen i antall plasser 
Du kan lese mer om bakgrunnen for reduksjonen i antall togparkeringsplasser i saken Bane NOR publiserte på nettet tildligere i januar. 

Høringsfringsfristen utsettes 
Når man utvider en høring er det vanligvis fordi arealbeslaget og andre konsekvenser blir større. Denne gangen blir arealbesaget mindre og konsekvensene like så. Likevel kom det spørsmål fra salen om konsekvenser av endringene som gjorde at ordføreren i møtet besluttet å utsette fristen. Ny frist vil bli offentliggjort så snart det er funnet en ny dato.

Hamar kommunestyre har lagt forslaget til kommunedelplan for togparkering ved Hjellum på høring. På kommunens nettsider finner du alle relevante plandokumenter

Merk innspillet ditt med "høringsuttalelse hensetting" og send det til postmottak@hamar.kommune.no   

Innspill kan alternativt sendes per post til Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar.

Endre tekststørrelsen ved å holde Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.