Ny høringsfrist for togparkering

Som en konsekvens av at antallet togparkeringsplasser på Hjellum er redusert i omfang, har Hamar kommune besluttet å utsette fristen for høringssvar til 6. mars.

Den viktigste endringen er at beslaget av landbruksreal reduseres fra ca. 63 daa til ca. 15 daa. Det nye forslaget vil kunne gjennomføres innenfor plangrensene og i området som er konsekvensutredet. Derfor kan prosessen med parkering på Hjellum følge planlagt framdrift med andregangsbehandling i utgangen av mai 2020. For å sikre at regionale myndigheter og lokale berørte blir informert, er fristen for høringssvar utsatt til 6. mars.

Les mer om dette i vår tidligere sak på nettet.
Les mer om det nye planforslaget på Hamar kommunes nettside.

Høringsinnspill sendes til
Hamar kommune på epost postmottak@hamar.kommune.no eller på brev til postboks 4063, 2306 Hamar.

Vennligst merk høringsinnspillene med «Høringsuttalelse hensetting».

Ny frist for uttalelser er 6. mars.